Nyhet

Valet 2018 i fokus för MSB

Det svenska riksdagsvalet 2018 kommer att ligga i fokus för MSBs arbete med påverkanskampanjer.

Bakgrunden är inte minst försöken att påverka det amerikanska presidentvalet. Inledande möten har redan hållits med Valmyndigheten.

Fredrik Konnanden, MSB2017 är det val i Holland, Frankrike, Tyskland och Norge.

– Genom att sprida manipulerad, osann eller vilseledande information kan man påverka den grundläggande demokratiska processen i en demokrati, hur medborgarna röstar. Det är extremt allvarligt. Vi kommer att fram till valet 2018 arbeta med de här frågorna, dra erfarenhet från vad andra länder råkar ut för och komma fram till hur vi själva ska agera, säger Fredrik Konnander, MSB.

I valtider handlar det mesta om påverkan, men Fredrik Konnander understryker att det inte är den fria opinionsbildningen myndigheten kommer att hålla ögonen på.

– Definitionen av en påverkanskampanj är när en främmande makt försöker påverka beslutsfattande och opinionsbildning. Vi kommer inte att dissekera svenska valets utveckling utan hur främmande makt försöker påverka opinion och beslutsfattande, där vi har ett mandat.

MSB bedriver ett omfattande informations och utbildningsarbete i påverkanskampanjer och påverkansoperationer. Myndigheten har till uppgift att genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheter och berörda aktörers beredskap inom området.

– Det innebär att vi måste stödja de aktörer som har en roll. Påverkanskampanjer riktar sig inte bara till nationell nivå utan kan lika gärna gå mot regional eller lokal nivå och då vill det till att även de har en förståelse för den utmaning som det innebär.

Under 2016 har alla länsstyrelser och ungefär hälften av de övriga bevakningsansvariga myndigheterna besökts och resten tas under våren. I januari anordnade MSB den första nationella konferensen om psykologiskt försvar. Den riktade sig i första hand till så kallade bevakningsansvariga myndigheter och var första steget i en kunskapshöjning.

Under våren ska det tas fram metoder och principer för att gemensamt kunna möta försök till påverkan.

– Under 2018 planerar vi att genomföra workshoppar med samtliga bevakningsansvariga myndigheter för att gå betydligt djupare och fokusera på deras problemområden. Målet är att ge dem verktygen och skapa en bas för att de själva ska kunna hantera den här typen av problem.

MSB kan stödja men alla måste ha kunskap att själva kunna hantera påverkanskampanjer. Alla kan drabbas. I högsta grad även en länsstyrelse som har ett geografiskt områdesansvar och inträder i regeringens ställning om regeringen inte kan nås under höjd beredskap.

– En aktör som vill göra något mot oss stirrar sig inte blind på våra hierarkier utan tittar på var effekter kan nås. Effekter baserar sig på vilka sårbarheter en aktör kan identifiera. Har de identifierat en sårbarhet på regional nivå då är det där de sätter in sin stöt. Därför viktigt att alla aktörer har en förståelse för vad det här är och har en grundläggande förmåga att motverka. Det är precis lika aktuellt på nationell, regional och lokal nivå.

– Ett modernt psykologiskt försvar är en fråga för hela samhället, för organisationer, företag och den enskilde individen, säger Fredrik Konnander.