Reportage

Sverigebilden stabil

Svenska institutet har skrivit en överenskommelse med MSB för att få stöd i arbetet med att identifiera, förstå och möta informationspåverkan i Sverige och i utlandet.

Henrik Selin, Svenska InstitutetMSB har redan utbildat huvuddelen av Svenska institutets personal i påverkanskampanjer och psykologiskt försvar.

– Det handlar om att försöka hitta en bra samverkan i frågor där vi har överlappande eller gränsande uppgifter, säger Henrik Selin, chef för avdelningen för interkulturell dialog på Svenska institutet, SI.

– Vi behöver ha ett nära samarbete och förståelse för varandra och var vi kan vi få mereffekt av varandras arbete, säger Fredrik Konnander, MSB.

Svenska institutet har uppdraget att kommunicera Sverige utomlands och delvis en ambition att försöka följa vad som sägs om Sverige i andra länder.

– Dels jobbar vi med att kommunicera Sverige internationellt på alla möjliga områden. En uppgift som blivit större sedan dess är att vi pratar allt mer om migration eftersom vi får mycket frågor om det. Våra utlandsmyndigheter, ambassader och andra behöver underlag och stöd i att kunna visa en mer nyanserad bild, berättar Henrik Selin.

Svenska institutet tar fram underlag för att möta propaganda och för att ambassader ska kunna lyfta diskussionen utomlands.

– Samtidigt pågår en diskussion mellan oss och UD och en del andra svenska myndigheter om rollfördelningen. Hur gör vi, vem agerar? Det finns önskemål om att Sverige ska kommunicera mer på ryska eftersom mycket av nyhetsinformationen kommer på ryska plattformar.

Bilden av Sverige utomlands är ganska stabil men om det sprids att landet blivit mer osäkert kan det få konsekvenser.

– En del av myterna som sprids om Sverige handlar om att det är väldigt mycket våldtäkter, att vi har många no-go-zoner där sharialagstiftning gäller osv. Det kan påverka turismen, inflödet av utländska studenter och om det skulle bita sig kvar, i förlängningen naturligtvis också samarbetsklimatet mellan Sverige och andra länder på politisk nivå, säger Henrik Selin.

Institutet gör egna studier och i februari presenterades en rapport från en enkätundersökning i sju europeiska länder om hur de ser på Sverige i frågor kopplade till migration tillsammans med vad som sagts om vårt land i digitala medier.

Erfarenheten är att bara för att det skrivs eller debatteras mycket om Sverige under en period behöver inte det betyda att bilden av Sverige förändras i grunden.

– Det som gör att bilden av ett land är stabil – och bilden av Sverige är stabil – är att den består av så många associationer på alla möjliga samhällsområden. Bilden av Sverige är ganska stark som ett öppet, framgångsrikt, välutvecklat, säkert och tryggt land, säger Henrik Selin.