Nyhet

Myndigheter slarvar med känslig information

Sektorsansvaret inom energiförsörjningen för kris och höjd beredskap behöver utvecklas. Och myndigheternas hantering av känslig information måste bli bättre.

Det framkom vid seminariet Trygg energiförsörjning under Mötesplats samhällssäkerhet. Mikael Toll på Energimyndigheten underströk att förtroendet mellan staten och företagen är viktigt.

– Vi behöver utveckla sektorsansvaret inom energiförsörjningen för kris och höjd beredskap. Det behövs för att vi ska kunna sätta företagens förutsättningar i centrum och för att det ska finnas en förtroendefull relation mellan staten och företagen. Förtroendet är jätteviktigt. Vi står redo, vi har fått nya medel för civilt försvar och jag tror att vi kan göra rätt mycket tillsammans. Men det kräver att det blir ett tydligare sektorsansvar så att vi inte pratar bort statens eller företagens resurser.

Henrik Wingfors på företaget Energisystem är kritisk till myndigheters säkerhetstänk och brist på samordning. Många myndigheter på kommunal, regional och nationell nivå vill ha information om energibranschen.

– I stället för att gå via Energimyndigheten ska man bygga upp sin egen information och gör det på ett slarvigt sätt. Man skickar ut mejl med alla mejladresser i Till-raden, så att alla kan se vilka som också fått mejlen. Där har man en perfekt kartläggning över vilka som sitter på viktig information, säger Henrik Wingfors.

– Jag vill se en skärpning av säkerhetstänket i vardagen. Tänk igenom innan du börjar skicka ut och samla in information, för det här ger inte förtroende för den statliga sidans förmåga att bygga upp säkerheten inför mer allvarliga situationer än vi har nu.

Henrik Wingfors tog också upp anpassning av regelverken till kris och krigssituationer. Till exempel miljöbalken och miljötillstånd, men det finns fler områden.

– Bussföretagen som körde extrabussar i samband med Västmanlandsbranden fick böter för att de överskridit tillståndet för hur länge de fick köra. Det förekommer redan idag, regelverk som inte är anpassade och myndigheter som inte har rätt att göra avvikelser från reglerna.

Sabotage, inte fullskalig invasion, är det mest sannolika hotet och som måste övas.

– I vissa förorter till Stockholm och andra städer blir även personal från energibranschen attackerad för man uppfattas ha uniform på sig och blir utsatt för stenkastning. Sjukt nog är det faktiskt en möjlighet att öva att skydda personalen mot attacker, säger Henrik Wingfors.