Nyhet

Få behöver syrgas vid hjärtinfarkt

En ny studie visar att syrgas oftast är onödig vid hjärtinfarkt.

Det kan få konsekvenser för de räddningstjänster som rycker ut på IVPA och sjukvårdslarm — där just syrgasbehandling är en vanlig åtgärd.

I bara fem procent av fallen har hjärtinfarktspatienter en syresättning som är lägre än 90 procent och därmed behov av syrgas, visar studien (DETO2X-AMI) som letts av hjärtspecialisten Robin Hofmann vid Södersjukhuset i Stockholm.

—Syresättningen hos hjärtinfarktpatienter är bättre än många tror. Infarkterna är mindre än förr och dagens patienter är bättre förbehandlade, säger han till Tjugofyra7.

I de fem procent av fallen där låg syresättning gör att patienten behöver syrgas är den å andra sidan extremt viktig förklarar Hofmann.

Han anser att räddningstjänster som ger syrgasbehandling bör skaffa en så kallad puls-​oximeter för att undvika att patienter behandlas i onödan, vilket förutom att kosta tid och pengar kan ge skador på hjärtat.

Poul Kongstad som är chef för ambulansverksamheten i Skåne där räddningstjänst i 33 kommuner rycker ut på sjukvårdsuppdrag, tror att studien kommer att få stora konsekvenser där.

—Vi har följt studien noga och kommer att ta upp en diskussion med räddningstjänsterna och hjärtläkarna.

Kongstad skulle vilja att studien bekräftas av ytterligare forskning, men lutar ändå åt att räddningstjänstens användning av syrgas kommer att minska i Skåne. Han utesluter inte att den kan försvinna helt.

Finns det inte andra akuta tillstånd där syrgasen behövs?

—Jo, till exempel vid rökgasskadade patienter, så vi måste ha syrgas på något sätt. Kanske på vissa enheter.

Vad gäller vid hjärtstopp, vilken betydelse har syrgas då?

—Det har vi dålig kunskap om, det är en betydligt svårare undersökning än den som är gjord. Vi kommer att se över detta, frågan behöver belysas.