Nyhet

Bygg totalförsvaret stegvis

Totalförsvaret är ingenting som är klart 2020 eller 2023 utan det måste successivt tas steg för steg.

– De som har ansvaret kommer att tvingas göra tuffa prioriteringar, vi kommer inte att kunna göra allt som vi vill.

Statsekreterare Jan Salestrand.Det säger statssekreteraren Jan Salestrand om det nya totalförsvar som är under uppbyggnad.

– Det finns en otålighet. Man har en bild av hur det gamla totalförsvaret såg ut och som var otroligt gediget och spände över samtliga samhällssektorer. Man vill gärna tillbaka dit och behöver mycket pengar. Jag tror man måste ta det systematiskt, sakta men säkert. Vi kommer att behöva ta ställning till om vi ska förrådshålla saker och ting och i så fall vilka saker vi ska förrådshålla. Vi måste med all säkerhet tillföra medel efter hand.

Enligt lagen är totalförsvaret all verksamhet som bedrivs för att förbereda samhället för höjd beredskap och krig. Och vid höjd beredskap och krig är totalförsvaret all samhällsverksamhet som bedrivs.

– Civilt försvar är inte en organisation utan den verksamhet som bedrivs av myndigheter, landsting och kommuner och alla andra aktörer i samhället. Målet för civilt försvar är att vid höjd beredskap och krig skydda befolkningen, skydda samhällsviktiga funktioner och inte minst, att kunna stödja försvarsmakten.

Kriget i Georgien 2008 kom i hög grad att påverka 2009 års försvarsbeslut. Inför nuvarande försvarsbeslut 2016-2020 kom kriget i Ukraina och annekteringen av Krim och historien upprepade sig.

– Totalförsvaret ska utgå från situationen i vårt närområde och det är fortfarande ganska osannolikt att vi skulle få ett väpnat angrepp mot Sverige specifikt. Men det går aldrig att utesluta och det går absolut inte att utesluta att det kan uppkomma kriser, incidenter där saker och ting drar iväg utom kontroll.

Försvarsbeslutet vilar på tre grundpelare. Den operativa förmågan i varje enskilt krigsförband ska ökas, utvecklingen av Sveriges internationella samarbeten ska fortsätta och ett totalförsvar ska byggas upp utifrån dagens förutsättningar.

– Har vi en bra krisberedskap i botten gynnar det också möjligheterna att skapa ett robust totalförsvar. Det fortsatta arbetet med att bygga ett modernt totalförsvar kommer att kräva tålamod och uthållighet, säger Jan Salestrand.