Reportage

Avgörande sekunder

Fem sekunder. Hur du agerar inom den korta tidsrymden kan avgöra om du överlever eller inte.

Erfarenheter från terrordåd där angriparen börjar skjuta omkring sig med ett handeldvapen visar att tiden är knapp. Det är också erfarenheter från inträffade terrorattentat som format upplägget av endagsutbildningen i Säkerhet vid aktiv skytt. En pilotutbildning som arrangerades av MSB i slutet av mars på uppdrag av Utrikesdepartementet, UD.

UD riskklassar utlandsmyndigheterna, ambassader, generalkonsulat mm, och erbjuder personalen utbildningar i olika nivåer. Vissa säkerhetsutbildningar är obligatoriska innan utresa.

– Förr stängde vi ner ambassader när säkerhetsläget förvärrades, men sedan ett antal år tillbaka är inställningen att vi ska vara kvar på viktiga platser. På platser som betraktas som farliga är en fem-dagarsutbildning i personlig säkerhet obligatorisk. På mindre farliga platser rekommenderar vi en två-dagars medelriskutbildning, säger Roger Malm, på UDs säkerhetsenhet.

MSBs säkerhetsrådgivarfunktion håller säkerhetsutbildningar både internt och externt bland annat för personal som tjänstgör vid myndighetens internationella insatser.

– Vi utbildar i fältsäkerhet i medel- och högriskmiljöer. Den här kursen aktualiserades av attacker som skett mot flygplatser och andra offentliga platser. I kunskapsuppbyggnaden har vi besökt Department of Homeland Security (DHS) i USA som länge haft ett koncept för skjutningar, framförallt mot bakgrund av skolskjutningar, säger Axel Wikerstål, säkerhetsrådgivare på MSB.

Under kursens teoridel gick man igenom händelseförloppet vid flera terrorattacker. Dåden i Paris, särskilt det mot Bataclan-teatern, fick en mer noggrann genomgång. Dennis Hultgren, en av kursledarna, konstaterade att terrorattacker är något vi lever med och kommer att få leva med.

– Det handlar mycket om er mentala beredskap, att skapa ett mindset där ni är mer observanta. Hur sätter du dig i en restaurang? Var finns utrymningsvägarna?

Ha en beredskap för att kunna handla snabbt är avgörande för utgången.

– De första fem sekunderna kan avgöra om du kommer levande ur situationen eller inte. Om du har en plan underlättar det beslutsfattandet, säger Dennis Hultgren.

Fredrik Zethelius, ambulanssjuksköterska Härnösand, med färsk erfarenhet från EUPOLs insats i Afghanistan, berättade att det framför allt är tre saker som dödar: livshotande blödning, ofri luftväg och nedkylning. För att rädda liv är det tre enkla saker man bör ha med sig i en högriskmiljö.

– Tourniquet, elastisk binda och filt. Mer behövs inte för att du ska kunna rädda dig själv och kanske en kollega på platser där man inte kan lita på att sjukvården är snabbt tillgänglig.

Förmiddagspassets teori övergick på eftermiddagen i praktiska övningar med stundtals hög realism. Förutom UD-personal deltog även personal från Migrationsverkets rättsavdelning.

– Jag har tidigare gått medelriskutbildningen och visste vilken typ av övningar som väntade. Jag var jättenervös och hade adrenalinpåslag redan under teoripasset. Kursen har ett otroligt bra upplägg och man får lära sig väldigt mycket om sig själv, berättar Denise Thomsson, Migrationsverket.

Kursen hölls i Rosersberg norr om Stockholm med markörer som agerade konferenspersonal och terrorister vid övningsmomenten. För deltagarna gällde att agera enligt grundkonceptet ta skydd, evakuera, barrikadera och som absolut sista utväg, attackera. Att be för sitt liv har visat sig utsiktslöst.

Deltagarna var mycket nöjda med pilotutbildningen. Ingrid Tersman, Stockholmsbaserad ambassadör för Azerbajdzjan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan, tycker att kursen var mycket värdefull.

– När man reser till ställen som är utmanande, inte minst när man som jag reser ensam, är det viktigt att ha säkerhetstänket med sig. Vad den här kursen gjort är att jag kommer att tänka annorlunda på riskerna. Jag har alltid vetat att de finns, men det är lätt få en falsk känsla av säkerhet. Nu har jag lärt mig vad jag ska titta efter och lärt mig en del om hur attentatsmän tänker och agerar.

Hon får medhåll från Migrationsverkets deltagare.

– Jättebra och väldigt lärorikt. Vi är lite naiva och tänker att det händer inte oss, men den här utbildningen har väckt en medvetenhet, säger Annica Hansson.

– Mycket intressant och jag är tacksam att jag fick möjligheten att gå en sån här utbildning, säger Niclas Axelsson.

Även kursledarna är nöjda efteråt. Hur fortsättningen ser ut är inte bestämt. Efterfrågan är stor men resurserna begränsade.

– Vi ska titta på vilka målgrupper vi vill nå. Vi är ett stöd till aktörer som arbetar internationellt, men ser även interna målgrupper som de som arbetar i receptioner och entréer vid våra skolor, säger Henrik Jemtelius, verksamhetsansvarig för säkerhetsrådgivarfunktionen på MSB.