Nyhet

– Vill staten ha en rimlig nivå på totalförsvaret blir det dyrt

Offentligt då – privat nu. När totalförsvaret ska återuppbyggas är det en realitet inom många områden.

– Samhället fungerar inte utan näringslivet, säger Karl Lallerstedt, Svenskt näringsliv.

Myndigheter poängterar att privat näring måste bli en del av totalförsvaret. Och det är näringslivet medvetet om.

Karl Lallerstedt budskap var ungefär: det kommer att kosta, företagens konkurrenskraft måste skyddas och är viktig för landets ekonomi.

– Exporten står för närmare hälften av Sveriges bnp. Kan vi inte exportera får vi ingen tillväxt och skatteintäkterna minskar, sade Lallerstedt.

Lallerstedt poängterade att näringslivet dominerar fem av sju prioriterade områden och är betydande aktör i övriga två.

Förutom att mer verksamhet privatiserats har den också förändrats. Flera företag har utländska ägare, mindre lagerhållning ökar sårbarheter, beroendet av internationella flöden är större. Det komplicerar näringslivets roll.

– I det läge vi är nu krävs etableringskostnader, exempelvis för lager och resiliens i system. Vill staten ha en rimlig nivå på totalförsvaret blir det dyrt.

Tydliga krav, tydlig målsättning. Det är en förutsättning för att få näringslivet engagerat, ansåg Lallerstedt.

– Man sitter inte och tänker på medverkan i totalförsvaret. Företagen slåss mot konkurrenter, där ligger fokus.

Hur näringslivet kan inkluderas ansåg Lallerstedt vara svårt att svara på, eftersom arbetet är i sin linda, men att det kommer variera efter bransch och förutsättningar.

– Vissa sektorer samarbetar sedan tidigare inom krisberedskapen. Men det och förberedelse för krig är inte samma sak, scenariorna är olika.

Förutom en tydlig målbild om vad som ska uppnås vill näringslivet ha dialog med det offentliga om hur det ska uppnås.

– Sätt ribban så det finns något att förhålla sig till. Men om sannolikheten för att något händer är låg, då är det inte logiskt att satsa. Då blir för det dyrt.

Cecilia Nyström, MSB, framhöll att man kan samarbeta med näringslivet på olika sätt.

– På elområdet jobbar vi med att höja robustheten, verksamhet som inte kan gå ned måste säkras. Vi behöver få in säkerhet i näringslivet också, att inte alltid vara just-in-time (avsaknad av lager). Att få in en generell säkerhetskultur är något jag tror vi behöver jobba med, sade hon.