Nyhet

Stockholms mall ger konkreta åtgärder

Samverkansregion Stockholm har tagit fram en egen mall som används när man samlas för att diskutera inriktningar.

– När vi kopplar till en målbild leder det till konkreta åtgärder, säger Ola Slettenmark, länsstyrelsen i Stockholm.

Mallen och metoder i arbetet är ett av Samverkansregion Stockholms sätt att omsätta de gemensamma grunderna för samverkan och ledning i praktik.

De fyra delar som tas upp i tur och ordning är:

  • Fakta – vad har hänt och vad var vi gjort.
  • Antaganden – vad är viktigt, vad vi ska vara förberedda på.
  • Inriktning – prioriteringar, den gemensamma målbilden, övergripande åtgärdsplan, budskap.
  • Kommunikation – vilka målgrupper och kanaler.

– Det här använder vi både när vi diskuterar enskilda händelser och utveckling över årsbasis. Det kan vara antaganden för framtiden, exempelvis att attentat som det i Paris även kan inträffa i Stockholm. I målbilden lägger vi in ganska konkreta åtgärder. Om det sedan var de rätta eller de enda, det vet vi inte.

I dokumentet "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar" används inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) som benämning för sammansättningen av representanter från olika organisationer. Tanken är att den ska vara flexibel beroende på vad som ska inriktas och samordnas.

– Man bör diskutera om det är rätt folk runt bordet. Är det nya aktörer med bör man snabbt få in dem i arbetet och övriga förstå deras roll, säger Malin Lintzén, konsult vid MSB.

När samverkande organisationer utbytt information och ska gå till inriktning och samordning, vad krävs av deltagarna då?

– Den stora utmaningen är att ta klivet. Här är det ingen ordförande som bestämmer, och vad gör man om man inte kommer överens? resonerar Malin Lintzén.

– För att ta sig vidare krävs dels att man är trygg i sitt eget arbete, men också att någon driver helheten framåt, säger Ola Slettenmark.

När inriktning är lagd är det dags för verkstad i egna organisationen.

– Det är intressant hur de medverkande tar inriktningen med sig till sin organisation, hur man får frågan prioriterad och går till handling, säger Malin Lintzén.

– Frågan om självförtroende är viktig. Ska vi ägna oss åt detta? Ger det skjuts för det som ska inriktas. Att våga ta ut inriktningen i verkligheten är viktigt, säger Slettenmark.