Nyhet

"PBL största katastrofen"

– Bostadsbristen är den största bluffen någonsin och Plan- och bygglagen är den största katastrof som finns.

Bert Karlsson,71, entreprenör inom flyktingboenden, lämnade ingen i tvivel om hur han ser på flyktingsituationen och bostadskrisen.

Tillsammans med Magnus Lundqvist, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Lars Carlstedt, Migrationsverket och Patrik Perbeck, MSB debatterade Bert Karlsson erfarenheter från flyktingsituationen. Det blev en underhållande tillställning som naturligtvis kom att domineras av Bert Karlssons klarspråk.

Han hävdar att bostadskrisen skapats av kommunerna som använder Plan- och bygglagen, PBL, för att stoppa flyktingförläggningar. Kritiken mot Migrationsverket är orättvis enligt Bert Karlsson.

– Jag håller fortfarande på med Kungsbacka kommun som gett sig fan på att de aldrig ska ha en flyktingförläggning, de överklagar så mycket de orkar. PBL är den största katastrofen som finns. Kungsbacka är den mest rasistiska kommun jag hamnat i någonsin.

Patrik Perbeck, MSB, anser att det trots allt löstes rätt bra sett till den svåra situationen. MSB fick i uppdrag att ta fram tältplatser men de kom bara att utnyttjas av ett hundratal personer ett par veckor.

– Det har i alla fall inte kommit till vår kännedom att människor inte fått tak över huvudet. Sen finns det säkert exempel på där det varit mycket strul och man inte fått till det. Det var väldigt ojämn belastning på kommunerna också, i synnerhet södra Sverige som hade en väldigt ansträngd situation.

Bert Karlsson höll inte med.

– Du har helt fel. Det handlar inte om det, det är kommuner som absolut inte vill ha flyktingförläggningar. Eslövs kommun köpte ett helt hotell för att stoppa en flyktingförläggning. Jag kan ge dig hur många exempel som helst så det där stämmer inte. Man blir så förbannad på dessa politiska lögner. De ville inte ha flyktingar för de var rädda för att sverigedemokraternas opinionssiffror skulle öka. Det är politiskt spel rakt av.

Lars Carlstedt, Migrationsverket, berättade att kom in väldigt många anbud under hösten, men att bara 30 procent av dem uppfyllde kraven. En fråga från debattledaren Björn Johansson var om det ställs för hårda krav på flyktingboende.

– Kraven ska vara höga. Så länge det gäller samma krav för alla är det inget problem. Jag tycker det är väldigt bra att de dömde ut flera av de här anläggningarna. De var så jävla dåliga att det var en skam att de tänkte öppna dem, säger Bert Karlsson.

Det ska skiljas på standard och skydd anser Patrik Perbeck.

– Man kanske inte behöver ha så höga krav på energihushållning och hushållning med vatten och avfall, det kan man göra avkall på i den trängda situation vi befann oss i. Skyddet är en annan sak och jag tycker inte att skyddsnivån är fel. Utifrån situationen som var har vi drivit frågan att det går att göra avkall på flera tekniska egenskapskrav, däribland brandskyddskravet för att möjliggöra fler byggnader, till exempel byggnader som tidigare använts som kontor eller förskola.

Lars Carlstedt påpekade att även om högt ställda krav är uppfyllda när byggnaden tas i bruk är problemet att de ska vidmakthållas. Han har själv sett hur knappen till brandlarmet satts ur funktion.

– Vi har alltid anmärkningar när vi kommer ut, det är många som bor på liten yta och det är slitage. Även om det ser bra ut i början tar det inte lång tid förrän det är förstört. Det klipps kablar till larmet, det tejpas över och sätts ur spel på alla möjliga sätt, säger Magnus Lundqvist, Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Bert Karlsson håller med om att det är ett stort problem.

– Vi har ett problem med automatiska brandlarm och att invandrarna saboterar. De sätter igång brandlarmet för att de är förbannade, de vill röka på rummen osv, det är ett jätteproblem.

Alla har gjort viktiga erfaren under flyktingsituationen och den avslutande frågan var vad som är det viktigaste inför framtiden.

– Den stora lärdomen är att alla ganska snabbt behöver analysera och förstå sin roll och hur man påverkas. MSB, Migrationsverket och Boverket måste snabbare dela lägesbilder. Boverket jobbar normalt aldrig i de här tidscyklerna, utan i plan- och byggprocessperspektiv, så att få dem på banan tidigt och inse vilka ändringar som behöver göras är viktigt, säger Patrik Perbeck.

– Det gäller att vara ute i tid och det får inte vara så att matchen är spelad när besluten väl kommer. Vi måste ha en övergripande samverkan innan det händer och det är det brustit. Det tog för lång tid innan vi kom igång med samverkan, säger Lars Carlstedt, Migrationsverket.

– Vi skulle velat bli inkopplade lite tidigare. Myndigheterna var väldigt sena med att ge oss stöd. Vår största arbetsinsats med flyktingströmmen hade redan passerat när MSB skickade ut ett infoblad via länsstyrelserna, säger Magnus Lundqvist.

Sin vana trogen kryddade Bert Karlsson även svaret på sista frågan med en knorr.

– Jag vill göra om de stora förläggningarna till gamla tidens folkhögskola. Man börjar läsa språket från dag ett och informeras om rättigheter och skyldigheter i samhället. När de är relativt klara ska arbetsförmedlingen börja lotsa ut dem till praktikjobb osv. Så får vi nytta av de som kommer hit. Jag har själv ungefär 70 procent anställda som är från utlandet för de kommer till jobbet varje dag. Det gör inte svenskarna för de är världens näst lataste folkslag. Det är bara norrmännen som är latare, säger Bert Karlsson.