Nyhet

Modell för samverkan sprids i landet

Indikatorer för samverkan efterlystes.

– Vi satte upp en vision om slutmålet. Sen backade vi tillbaka för att komma fram till vad varje aktör skulle göra i varje skede, säger Henrik Lidberg, Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping.

Polis, räddningstjänst, sjukvård och SOS Alarm i Östergötland har med hjälp av KMC tagit fram en modell för samverkan och för utbildning av personal. Bakgrunden var att man såg brister på skadeplats, bland annat olika lägesbilder i de bakre ledningarna.

För att sprida arbetet söktes pengar ur krisberedskapsanslaget. Det ledde till ett fortsättningsprojekt där KMC fick uppdraget att sprida modellen i hela landet. Den är nu vidareplanterad till 13 fakulteter vid universitet i nio län. Ett 80-tal instruktörer är utbildade, drygt 500 personer har gått grundutbildningen.

När arbetet började i Östergötland kartlades uppgifter. När agerar vem och när agerar man gemensamt? Det infördes indikatorer med tidssatta mål.

Blåljusorganisationerna ritade upp hur de jobbade och man försökte hitta samverkansindikatorer oberoende av vilken insatsen var, för att så småningom komma fram till en samverkansmodell.

De fyra viktigaste punkterna är:

  • samlad lägesbild
  • gemensam målbild
  • gemensam inriktning
  • omfall

– Vi fokuserar jättemycket på dem. Samlad lägesbild är svårt, det jobbar vi jättemycket med. Gemensam målbild kan vara svårt att applicera ibland, men vi måste ha en bild av hur det ska se ut när det är färdigt, säger Carl-Oscar Jonsson, forskare vid KMC.

För att en utbildning ska genomföras krävs att tre blåljusmyndigheter är representerade. Utbildningen körs som fyra separata övningar.

– Vid första övningen är intresset inte så stort, de flesta lite osäkra på om de ska initiativ. Det är stor skillnad under sista övningen, då tar man stöd av varandra och mötena för att hantera olyckan blir effektivare.