Nyhet

Vill införa samverkansprincip

Vi har ansvars-, närhets-, och likhetsprincipen.

– Jag tycker vi inför en ny princip – samverkansprincipen, sade Åke Jacobsson på Mötesplats Samhällssäkerhet.

I vardagen fungerar arbetet bra, men när det kommer till större händelser uppstår bekymmer. Det är Åke Jacobssons erfarenhet.

Han vill inte hissa ansvaret uppåt i hierarkin, men påtvinga samverkan.

– Samverkan är en av grundbultarna i krishanteringen. Men vi är i Sverige dåliga på att samverka på rätt sätt. Därför vill jag komplettera med en samverkansprincip med skyldighet att samverka.

Principen skulle, enligt Jacobssons idé, innebära att hela Sverige måste betraktas som en resursbas, vi måste kunna samverka med hela landet, vi måste ha gemensamma nationella grundsyner.

– I dag är vi duktiga på att utbyta information, men det räcker inte. Vi måste driva det längre, göra gemensamma analyser och målbilder. Det är först då vi får samverkan på riktigt. För att klara det behövs bara vilja och kunskap.

Åke Jacobsson deltog i efterarbetet till skogsbranden, jobbade för länsstyrelsen i Västmanland. Nu jobbar han för länsstyrelsen i Västra Götaland. Han har tidigare varit högste tjänsteman i Göteborgs stad och räddningstjänsten Storgöteborg. Och konstaterar att ledningsarbetet inte ser lika ut någonstans.

– Inför vi gemensamma riktlinjer för hur vi bygger ledningsorganisation, då kan vi åka runt och hjälpa varandra. Det arbete med gemensamma grunder som MSB gjort är fantastiskt. Men nu måste vi sätta oss på skolbänken och lära oss det.

Åke Jacobsson tycker också det är dags att integrera krishantering med övrig verksamhet.

– I dag lever krishanteringen i ett eget stuprör som aktiveras när det behövs. Och när krisen är över försvinner det ut ur verksamheten. Det är kanske dags att ändra på det, och kanske skulle vi byta namn och kalla det resiliens i stället.

Lars-Göran Uddholm, brandchef i Södertörn, höll med Åke Jacobsson om att samverkan behöver bli bättre.

– Fast jag tyckte Åke var diplomatisk. Man måste titta mellan öronen på folk, det är där problemet sitter. Att få alla att förstå att det är det gemensamma resultatet som är viktigt, inte vad man som person åstadkommer.

Frågan ställdes om krishantering i framtiden blir ett mer dominerande inslag samhället och om det behövs fler vassa hjärnor inom krishanteringen.

Andreas Hedskog, 4C Strategies, anser att dagens ungdomar brinner mer för dessa frågor.

– Det är enklare att hitta brainpower i dag än det var för 15 år sedan.

Ann Enander, forskare på Försvarshögskolan, hörde varningsklockor ringa:

– Vi behöver jordnära människor också. De vassaste hjärnorna står inte alltid med fötterna på marken. Och om krishantering är något alla jobbar med, då har det ett pris – vi får ett annat samhälle.