Nyhet

Tydligare regler för asylboenden

Säkerheten har ibland varit tveksam. Nu har Migrationsverket skaffat tydligare regler för asylboenden.

Migrationsverket har haft problem med asylboenden. Kontroll av säkerheten har i mycket hamnat på aktuell kommun.

Claes Malmqvist, Brandskyddslaget, drog exempel från tre flykting/asylboenden, svårigheten att efter reglerna finna rätt nivå på brandskyddskrav, brist på styrning från myndigheterna och väldigt olika syn på behoven från fastighetsägarna.

Nu har Migrationsverket stramat upp de egna reglerna med konsulthjälp.

– Leverantör ska kunna visa att man uppfyller byggreglerna och verksamhetsklasser. Brandskyddet ska kontrolleras på plats av kunnig. Uthyraren är ensamt ansvarig för det systematiska brandskyddsarbetet (SBA), tidigare har det gått att skylla på Migrationsverket, säger Jörgen Carlsson, ÅF.

Nina Törling, Migrationsverket fick frågan om kraven gett effekt på anbuden.

– Snarast så att anbud fallit bort vid första gallring. Men det finns en förhoppning att trenden ska vända, att leverantörer skärper sig, säger hon.

Boverket har ändrat i byggreglernas verksamhetsklasser, vilket bland annat får konsekvens för asylboenden.

Vk3, verksamhetsklass 3, omfattar bostäder där det vistas personer med lokalkännedom och som själva kan sätta sig i säkerhet.

Sedan 2014 har en uppdelning i Vk3A och Vk3B gjorts.

– Vi såg helt enkelt ett behov av ändringen, säger Caroline Bernelius Cronsioe, Boverket.

Vk3A omfattar fortsatt alla vanliga boenden. Vk3B omfattar gemensamma boenden, exempelvis vissa studentbostäder, hem för ensamkommande flyktingar och HVB-hem. Vissa HVB-hem tillhör dock Vk5B3, som omfattar boenden där det vistas personer med begränsade eller inga möjligheter att sätta sig själva i säkerhet.

– Byggreglerna ska uppfyllas, de krav som gällde när byggnaden uppfördes eller senast ändrades ska upprätthållas. Vid nybyggnad ska verksamheten definieras i en verksamhetsklass. När man ändrar verksamhet i en byggnad kanske det inte blir exakt som det står i byggreglerna. Man måste för den ändrade delen se till byggnadens förutsättningar, ändringens omfattning, och det blir bedömningar i det enskilda fallet, exempelvis vid stora flyktingströmmar som kräver lokaler.