Nyhet

SOS klarar inte tiden

SOS Alarm ska i genomsnitt svara inom åtta sekunder. Första halvåret förra året var snittiden 15,3 sekunder.

Att svarstiden inte klaras är ingen nyhet, men den här gången är resultat ännu sämre än tidigare.

Alarmeringsavtalet med staten, vars syfte är en effektiv SOS-tjänst, innebär dessutom att högst åtta procent av samtalen får överstiga 15 sekunder.

2014 överskred drygt 28 procent av samtalen 15 sekunder, i nästan 13 procent av samtalen var svarstiden över 30 sekunder.

MSB har tillsynsansvaret och rapporterar till regeringen. Myndigheten anser att SOS Alarm inte har ett fungerande system för att säkerställa uppföljning av hur operatörer genomför samtal.

SOS Alarm förklarar resultatet med för låg bemanning i kombination med kraftig ökning av inkommande larm.

Som orsaker anges dels att SOS förlorade ambulansdirigeringen till fyra landsting 2011 för att sedan få dem tillbaka 2013, vilket ökade belastningen, dels på ökad och äldre befolkning.

– Den varma sommaren 2014 gav också en dramatisk uppgång, 42 000 fler larm under juli jämfört med samma månad 2013, säger Claes Eliasson, verksamhetschef Alarmering och Beredskap, på SOS Alarms hemsida.