Reportage

"I stan fungerar allt"

Efter stormen Simone 2013 ställde sig Göteborg stad frågan: vad ska våra medborgare klara själva vid en kris?

Det mesta i tre dygn blev svaret och som en konsekvens av det startades kampanjen 72 timmar.

Första steget togs egentligen 2012 när Göteborgs stad som avslutning på omgång 1 av Styrel-projektet genomförde kampanjen "Plötsligt utan el – var beredd" i kollektivtrafiken.

– Hösten 2013 drabbades västra Sverige av stormen Simone. Vi hade tur och den gick söder om Göteborg, men vi satte oss ner efteråt och frågade oss: vad hade hänt om den gått rakt in i staden? berättar Karin Eriksson, chef för Samhällsskydd och beredskap i Göteborgs stad.

De bestämde sig först för en bredare kampanj är den från 2012. Satsningen på kollektivtrafiken skulle fortsätta men man skulle också kampanja i de tio stadsdelarnas medborgarkontor, på biblioteken, göra en monter i köpcentret Nordstaden och ta fram en informationsfilm att visa på biograferna.

Det togs fram en 72-timmars logotyp och ett antal produkter som en roll-up, affisch, en streamer för kollektivtrafiken och en folder Så här klarar du dig i tre dygn – förbered dig! För montern i Nordstaden skapades ett bildspel.

– Vi tog fram några saker att dela ut, ett magnetblock att sätta på kylskåpet, reflex och tillsammans med bostadsbolag en folder med viktiga telefonnummer som skulle kunna sättas upp i trappuppgångarna. På roll-upen är budskapet att vi vill se till att medborgarna klarar sig så att samhället kan ta hand om de som behöver mer hjälp. Samhället har förändrats, fler med stort vårdbehov bor hemma och de måste vi se till först.

Budskapet skulle inte skrämma.

– Det skulle handla om sånt som kan hända i Göteborgsregionen, översvämningar, brist på dricksvatten, stormar snöoväder. Utifrån de scenarierna mötte vi våra och pratade med våra medborgare. I montern gav vi exempel på både" krisskafferi" och "krisapotek" och det var väldigt uppskattat.

72-timmarskampanjen fick oväntat stort genomslag i media vilket ledde till förfrågningar utifrån och deltagande i bomässor.

– I år har vi varit med på Hem och villamässan i Göteborg. Vi håller nu på att tillsammans med både allmännyttan och privata utbilda 800 fastighetsvärdar. Vi ger dem en fyratimmarsutbildning i stadens krisberedskap men också om 72-timmar eftersom det är de som vet var de bor som behöver mer hjälp.

Under veckan som kampanjen pågick pratade man med omkring 4 000 personer. Reaktionerna var lite olika och att kampanjen behövs framgick av kommentarerna.

– De lite äldre som bor på landet tyckte att det här var väl inget nytt, det här hade de läst om i telefonkatalogen men nu får man inte telefonkatalogen längre. Bland de som bor i staden fick vi kommentarer om att det var kampanjen var värdelös för i stan fungerar allt. Någon tyckte att man inte behöver ha någon extra mat hemma för man har ju kylskåpet. Då fick vi förklara att kylskåpet går på el.

Kampanjen finansierades med pengar från krisberedskapsanslaget 2:4 och kostade en halv miljon, det vill säga ungefär en krona per medborgare.