Reportage

Helhetssyn på sätt att tänka

Målet är samordning av samhällets resurser att hantera olyckor och kriser. Det teoretiska underlaget finns. Nu är det dags att styra mot förverkligande.

Valborg Jansson– Genomförandet kan förenklas genom att på ett förtroendefullt sätt använda ord och begrepp som är framtagna. Och vi kan börja redan i dag, säger Valborg Jansson, lärare på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping.

Boken "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar" publicerades i slutet av förra året.

Det är den som ligger till grund för en bättre och samordnad beredskap i samhället. Nu ska teorin bli praktik.

– Målet är att arbetet påbörjas redan att vi 2018 kan se att gemensamma grunder har börjat användas i ordinarie verksamhet, säger Bengt Källberg, verksamhetsansvarig på MSB..

Det gemensamma arbetssättet ska användas av alla som kan bli inblandade i samhällsstörningar.

Förhållningssätt (sätt att tänka) och arbetssätt (sätt att göra) är centrala. Samt en gemensam terminologi.

– Kanske är det allra viktigaste en helhetssyn på förhållningssättet, säger Källberg.

Det som gör arbetet komplext i genomförandet är att det berör alla, från lokal till central nivå och inom skilda kompetensområden.

– Därför är det viktigt att vi träffas kontinuerligt. MSB lyssnar och är lyhört, det är också viktigt. Samtidigt handlar det om komplexa organisationer, därför måste vi var och en ta ansvar för genomförandet, säger Rafael Davidgård, Polismyndighetens Utvecklingscentrum Bergslagen.

MSB hade samlat runt 35 företrädare från olika organisationer under en dag i Stockholm för att få in synpunkter och fånga in behov av utveckling och stöd både på kort och lång sikt.

– Det viktigaste nu är att få genomslag för grunderna. Boken utgör bottenplattan för det vi håller på med. Nu handlar det om att ta nästa steg. Aktörerna ska göra arbetet, MSB ska stödja med direkt användbara koncept och metoder, säger Källberg.

Deltagarna tycktes överens om att den utpekade riktning är rätt, men att det krävs arbete för att få med alla på samma väg.

– Ska vi ha ett gemensamt synsätt så måste alla pusselbitar passa in. Fattas en bit så fungerar det inte. När jag studerade lärde jag mig räddningstjänstlagen. Nu skruvar vi om och måste göra lösningar tillsammans. Alltså, hjälper jag dig så hjälper du mig. Mycket handlar om informationsutbyte. Och det måste bli lätt att göra rätt, säger Anders Edstam, räddningschef i Södertörn.

Det senare framhöll flera. Många av de närvarande jobbar dagligen med samhällsstörningar, andra gör det sällan men ska också med på resan. Det kan exempelvis vara kommunala förvaltningar som inte jobbar med krisfrågor i vardagen men plötsligt kan stå mitt uppe i en.

Anna Henningsson– Alla ska lösa detta, men verkligheten kan se olika ut. I en liten kommun kanske man brottas med att få skolan att fungera, då kan det vara svårt att skapa förståelse för att detta är viktigt och behöver avsättas tid för. Kommunerna måste använda grunderna så att de ser nyttan, säger Anna Henningsson, brandingenjör i Nerikes Brandkår som ansvarar för räddningstjänsten i åtta kommuner.

Att våga tänka utanför de egna ramarna blir viktigt, anser Valborg Jansson.

– Utmaningen är att se möjligheter i viljan att lösa ett problem, så inte gränsdragningar och stuprörstänk blir ett hinder.

Genomförandet av gemensamma grunder stötte på hinder när det begärdes överprövning av en upphandling av konsulttjänster. Men begäran är nu tillbakadragen.

– Vi tappade några månader i arbetet, men nu kan vi fortsätta med full fart igen, säger Niclas Andrén, enhetschef på MSB.

Det var en av anbudsgivarna som inte erhöll uppdraget som begärde överprövning hos förvaltningsrätten i Värmland, men som nu alltså ångrat sig och tagit tillbaka begäran.

Röster från mötet

Här är några synpunkter som framfördes under dagen.

"Det mest spännande är att ha förståelse för andras uppgifter och ansvar, titta vad de gör och att de handlar rätt."

"Det finns förutsättningar att göra det här intressant, göra det viktigt. Men det måste finnas enkla övningar som kan genomföras i lokalt. Det är en jättefin lärobok, men ändå ganska fluffigt hur det ska vara."

"Om målet är samlokalisering, då har vi halkat snett. Verktygen får inte bli viktigast."

"Vi pratar om kommunen. Men det är en för enkel beskrivning. I kommunen finns offentlig verksamhet, kommersiell verksamhet. Här finns fördjupningsbehov."

Kommunen inte en aktör

"I Grunder för ledning och samverkan beskrivs kommunen som en aktör. Det är inte så det blir, där finns olika roller. Kommunala och lokala nivån är jätteviktig i det här arbetet och där behöver det bli mer konkret i nästa steg."

"Vi saknar någon form av inriktning. Det här är ett alldeles för bra arbete för att inte få beslutet "det här ska omsättas". Ett brett ställningstagande för genomförande är viktigt."

"Ska vi utbilda personen eller dennes organisation? Där har MSB en skön puck att bita i."

"Avdramatisera. Vi ska inte använda boken att skrämma folk med, utan i stället säga att vi gör redan mycket av detta."

"De tekniska system vi använder i vardagen kan vi också använda i kris. Över detta ligger sekretessen som en skugga. Vad kan vi dela med varandra?"

"Samverkan blir ett begrepp man gömmer sig bakom".