Reportage

Driver ska utveckla krishanteringen

Revinge och Sandö tillsammans är en av sex plattformar där man ska kunna testa och utveckla krishanteringsförmågan i Europa.

Tanja StåhleREVINGE
– Grundtanken är en testbäddsmiljö där plattformarna ska kunna kopplas ihop och arbeta tillsammans, säger projektkoordinatorn Tanja Ståhle.

EU-projektet Driver har ett brett perspektiv. De övriga fem plattformarna finns i Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen och Tyskland.

– Tillsammans med FOI verkar MSB för att som en viktig del i arbetet skapa en levande utvecklingsmiljö. En möjlig aktivitet är en simulerad händelse i Italien som både Nederländerna och Sverige kan öva eller träna mot. Interaktivitet, mobilitet och flexibilitet är ledord i arbetet, säger Tanja Ståhle.

För ändamålet, och med stöd av EU-medel, bygger MSB om en befintlig lokal på 850 kvadratmeter till en ny, uppdaterad lednings- och träningsanläggning (LTA) i Revinge. Först fanns förslag på en ny anläggning för 22 miljoner kronor, vilket ströks.

– Det blir inte elegant, men mycket funktionellt och vi bygger in mobil och flexibel teknik och kommer att göra något bra av det vi redan har, säger Dennis Göransson, som projektleder ombyggnationen.

Investeringskostnaden beräknas i stället hamna på 2,5 miljoner, i huvudsak kostnader för kablage och digital utrustning.

Anläggningen ska kunna vara en flexibel ledningsplats eller skadeplats med olika typer av digitala lösningar för simulering, dokumentation och utvärdering.

Fordon som ingår i övningen kan köras in i lokalerna, andra delar av övningen kan integreras på skärm. I lokalerna finns utrymmen för motspel, spelledning och övningsledning.

– Vi har dessutom redan ett väl utbyggt övningsfält med möjlighet att sammanföra fysiska och virtuella miljöer, säger Tanja Ståhle.

Avsikten är att förenkla överföring av information, bilder och data, mellan lokaler och digitala system. Deltagaren ska kunna sitta var som helst, exempelvis i Sandö, och i realtid se vad som sker på övningsfältet.

– Övningsledningen kan ha koll på vad som sker på fältet eller hos spelledningen, observatörer kan se vad övningsledningen gör. Allt som görs kan tidssynkas och vi kan få djupare analyser. Vi kommer kunna ta utbildning och övning till en helt annan nivå.

I april ska Revinge vara värd för en aktivitet som genomförs tillsammans med Polen. Med hjälp av övningsmetodik ska stödverktyg och metoder för gränsöverskridande samverkan utforskas.

Samtidigt ska arbetet även kunna förgrenas på nationell nivå, det handlar inte bara om samverkan mellan länder.

– Länsstyrelsernas ledningsplatser ska kunna kopplas samman med oss, säger Dennis Göransson.

Han ser fler möjligheter med lednings- och träningsanläggningen, som att kunna erbjuda ledningsträning åt räddningstjänsten med den övade personalen på hemmaplan och motspel på MSBs plattform.

– Kan vi kopplas upp oss med andra EU-länder ska vi även kunna koppla upp oss mot räddningstjänsten på ett enkelt sätt.

– Det häftiga vore om vi kan hämta scenarior från verkliga händelser. Man kan också tänka sig att vi för MSBs egna utbildningar har räddningsledare som övar här och att övriga styrkan kan följa och delta hemma från egna räddningstjänsten, säger Dennis Göransson.

Under 2017 kommer MSB vara värd för en större scenariobaserad aktivitet som i olika steg och med större komplexitet ska fortsätta undersöka möjliga lösningar för krisberedskapen och testbäddens funktionalitet.

Under projekttiden kommer anläggningen att testas mot uppdragsfinansierade kurser för att optimeras.

– Vi ska ha anpassade lösningar som blir användbara i ett längre perspektiv. Satsningen stödjer MSBs grunduppdrag att utveckla den svenska krisberedskapen, möjliggör nya perspektiv inom tvärsektoriellt utvecklingsarbete samt bidrar till uppbyggnaden av MSBs roll i det europeiska samarbetet, säger Tanja Ståhle.