Nyhet

Nästa nummer av Tjugofyra7 inställt

Vi har tyvärr tvingats ställa in det nummer av Tjugofyra7 som skulle tryckts i slutet av september.

En liten redaktion på två personer är sårbar. Och när vi båda varit och är sjukskrivna under längre period såg vi ingen annan utväg än att stoppa utgivningen av höstnumret.

Nästa nummer kommer istället att tryckas 8 december. Håll ut gott folk.