Nyhet

Högt betyg från läsarna i läsvärdesundersökning

Tjugofyra7 får bra betyg av läsarna. 90 procent är nöjda med tidningen. 92 procent anser att den är trovärdig.

Det är andra gången en läsvärdesundersökning genomförts riktad till prenumeranterna av den tryckta tidningen. Första gången var 2012, då med bra resultat.

Men resultaten den här gången är faktiskt bättre.

– Undersökningen visar att tidningen upplevs som trovärdig, aktuell och intressant. 90 procent av läsarna är nöjda med tidningen, säger Linn Nilsson på företaget Attityd som genomfört undersökningen.

Det är på en femgradig skala som 90 procent av läsarna ger tidningen betyg 4-5 (ganska nöjd eller väldigt nöjd) i det totala omdömet. Var tredje läsare, eller 33 procent, ger högsta betyg, 2012 gjorde 21 procent det.

73 procent anger att de läser minst hälften av innehållet, varav  28 procent läser det mesta.

Räddningstjänst samt krisberedskap och samhällsviktig verksamhet är vad  prenumeranterna helst vill läsa om.

Vad tycker då läsarna kan bli bättre?

Synpunkterna handlar framförallt om innehåll och utformning.

– Vardagsnära aktuella reportage är uppskattat  och något som läsarna vill ha ännu mer av, säger Linn Nilsson.

Artiklar om aktuella händelser eller olyckor lyfts också fram, och inslag av såväl internationell som lokal karaktär.

Redaktionen vill också göra mer vardagsnära reportage på plats. Just nu kan det dock inte bli mycket av det i tidningen. Pandemin gör att vi inte reser, jobbet sköts från hemmet.

De förslag till förbättringar som rör utformningen visar önskemål om mindre format och  högre papperskvalité. Lite mer åt veckotidningshållet.

När det gäller formatet finns dock två tunga skäl till att tidningen ser ut som den gör.

Offset-tryck, som dagstidningar använder, har kort pressläggningstid. Tjugofyra7 kan lämna material dagen innan tryck, vilket är en stor fördel om man vill vara aktuell. Det är också mycket billigare. Hålla nere kostnaderna är  väsentligt för en gratistidning.

Resultaten visar också att 88 procent föredrar att läsa papperstidningen framför Tjugofyra7.se på nätet.

Läsarnas betyg i siffror

Nedan visas de mest frekventa svaren i läsvärdesundersökningen.  Av de 400 intervjuade är 82 procent män, 18 procent kvinnor.

Siffror anges i procent. Resultat för 2012, där de finns, inom parentes. Vissa frågor dock ej jämförbara med 2012.

Sammanfattande betyg

ganska bra/mycket bra    90   ( 86)

varken eller    9   (13)

Andel som instämmer helt eller  i huvudsak

innehållet trovärdigt    92    (92)

innehållet aktuellt    85    (79)

tidningen är intressant    80    (77)

ger nya kunskaper    65    (54)

stimulerar till debatt    39    (37)

nytta av i yrket    30    (33)

Hur mycket brukar du läsa?

ungefär hälften/det mesta    73    (54)

bläddrar mest igenom    25    (38)

Vilka artiklar intresserar dig mest? (flera svar möjliga)

räddningstjänst    51    (62)

krisberedskap/samhällsviktig verksamhet    35    (29)

civilt försvar/totalförsvar    20

informationssäkerhet/Rakel    19

utbildning och övning     14   (20)

om frivilligorganisationer    14   

internationella insatser    12    (11)

debatt och insändare    11    (11)

intervjuer/personporträtt    14    (9)


Åsikt om språket i tidningen?

lättbegripligt    89    (90)

varken eller    9    (9)

Hur ofta bör tidningen komma ut?

som i dag, fyra gånger    76    (79)

fler än fyra gånger    20    (19)

Vad skulle göra tidningen bättre?

bra som den är    68    (76)

innehållet    19    (8)

utformning/layout    7    (2)

Hur föredrar du att läsa tidningen?

papperstidningen    88    (89)

på nätet    10    (11)