Reportage

Radion – polisens livlina

Den enskilde polisen och Rakel har ett intimt samband. – Radion är polisens livlina, säger Marina Schram, polis och radiolärare.

Därför ges polisstudenter rejäl utbildning i Rakel.

– Man får ofta höra efter insatser att det varit rörigt på radion. Men kan man hantera radion rätt och vet hur man pratar i den, då blir det inga sådana missförstånd. Samband är a och o, säger Marina Schram.

Polisutbildningen omfattar fem terminer, varav den sista är tjänstgöring som aspirant. Under terminerna två-fyra har studenterna 32 timmar renodlad radioutbildning, plus att Rakelstationerna finns med på andra övningar.

– De studenter vi skickar ut som aspiranter har massor att lära av poliser i yttre tjänst. Men jag vågar påstå, att är det något poliserna i yttre tjänst kan dra nytta av så är det studenternas Rakelkunskap.

Rakel är ett sätt att kommunicera med kollegan i bilen, med andra kollegor och inte minst operatörer i regionens ledningscentral (RLC).

– RLC har stenkoll, måste ha det, på var poliser är och vad de gör. Hela tiden.
Marina Schram har jobbat som polis i 31 år, varav åtta som operatör. Det var då hon insåg vikten av att prata rätt i radio. Nu har hon jobbat som lärare vid polisutbildningen i tolv år.

Utbildningen ska göra att vissa saker sitter i ryggmärgen, som ett betingat beteende. När något akut händer finns inte tid att tänka på hur radion ska hanteras.

– Poliser ska kunna hantera radio och agera samtidigt. Det är ingen lätt uppgift.

Grunden läggs i termin två när studenterna lär sig trafikuttryck, bokstavering, nomen​klatur, den centrala rollen hos RLC med mera. Teori och praktik varvas. En del övningar genomförs i publik miljö. Terminen avslutas med en stor övning.

– Den är extremt nyttig, brukar studenterna säga. Det är då polletten faller ner för många. Trafikuttrycken repeteras och repeteras, nomenklaturen måste vara den samma. Missförstånd får inte ske.

De två följande terminerna innehåller en hel del repetition, samt att man spinner vidare och avslutar med övningar. Genom hela utbildningen använder studenterna övningstalgrupper.

– Fjärde terminen avslutas med examination, studenterna har tre försök på sig att få en examination godkänd.

I utbildningsprogrammet sorterar Rakel under praktisk poliskunskap som innehåller ytterligare tre ämnen. Den som blir underkänd i något av de fyra ämnena bli underkänd i hela delkursen praktisk poliskunskap.

– Då får man göra studieuppehåll och komma tillbaka.

För poliser i tjänst finns fortbildning i Rakel. Den är inte reglerad och hur mycket kraft som läggs på fortbildning kan variera från region till region. Polisen har också en kunskapsbank om Rakel på intranätet.

– Där finns allt, den är suverän. Alla poliser borde gå igenom innehållet minst en gång i kvartalet, kan man tycka, säger Marina Schram.