Nyhet

– Att som stat inte förbereda sig på olika sätt vore oansvarigt

Användarna har länge efterlyst nästa generations Rakel. Det gör MSBs generaldirektör Dan Eliasson också.

– Vi har aldrig varit så sårbara som nu. Att som stat i det läget inte förbereda sig på olika sätt vore oansvarigt. Rakel är en del av det, sade Eliasson på Rakeldagen.

Rakel 2.0 – eller nästa generation – handlar främst om möjligheten till bredbandstjänster i ett säkert kommunikationsnät, exempelvis överföra data och bilder. Behovet är stort, kan vara livsavgörande vid blåljusinsatser.

Utredningen "Kommunikation för vår gemensamma säkerhet" som redovisades våren 2017 tryckte på behoven. Utredaren Folke K Larsson sa på Rakeldagen för två år sedan:

– Det är viktigt att agera nu. Frågan har utretts ganska länge, det är viktigt att fatta vissa grundläggande beslut och gå vidare. Man måste sätta ner foten, det är väl vår slutsats.

Några av huvudförslagen i utredningen var statlig kontroll över kommunikationslösningen och att det ska vara tvingande för samhällsviktiga verksamheter att ansluta.

Drygt två år senare väntar man fortfarande på beslut och anslag från politiken.

– Men jag är inte så bekymrad, det kommer att lösa sig. Vi är mer sårbara, den säkerhetspolitiska situationen allt mer utmanande och risken för stora olyckor ökar hela tiden. Är det någon som tror att det politiska systemet kan komma ifrån den här frågan utan att den löses och ändå ha någon form av trovärdighet kvar? Jag tror inte det, sade Dan Eliasson och fortsatte:

– Jag tror att vi under det här vinterhalvåret på ett eller annat sätt kommer att se en lösning. Det finns inget som är så sårbart för ett politiskt system som att visa att ord och handling inte stämmer överens.

Eliasson fick frågan om det ändå inte finns risk att andra frågor, exempelvis gängkriminalitet, tränger undan Rakelfrågan när handlingskraft ska uppvisas.

– Tror du de som sitter i det är rummet skulle acceptera att de basala funktionerna inte fungerar, tror du de skulle vara tysta? Det finns inte en chans att skickliga yrkespersoner som vill göra sitt jobb skulle acceptera det.

Eliasson gjorde även en snabb genomgång av olika förstärkningar av resurser som MSB genomfört, främst efter skogsbränderna 2018, och som ska stå olika professioner till förfogande. Han konstaterade att MSB tagit ytterligare steg, växlat upp i tempo och att mycket av det som åstadkommits är till för att användas av andra.

– Se MSB som en resurs, det är därför vi finns till. Jag fick frågan efter skogsbränderna om jag ville ha mer formella mandat. Nej, det vill jag inte. Det fungerar alldeles utmärkt som det gör. Vi behöver inte komma in och fatta beslut om hur en räddningsaktion ska se ut, det klarar de bäst där ute. Men de kanske behöver extra resurser, och då kan vi hjälpa till. Vi kanske ringer när det är besvärligt och frågar om vi kan hjälpa till. Där vill jag att vi ska vara mer framåt.

Det var tionde gången som Rakeldagen genomfördes, och intresset håller i sig. Över 900 besökare kom till Kistamässan.