Nyhet

El- och gasfordon plockar andelar

Diesel dominerar kraftigt som drivmedel inom lastbils​trafiken, men elfordonen plockar andelar, och gasfordonen bland de tunga lastbilarna.

2030-sekretariatet har gjort en jämförelse av nyregistreringar för 2021 och 2022. Andelen elfordon ökar bland både lätta och tunga lastbilarna, gasfordonen bland de tunga.

Men dieselmotorerna dominerar ännu stort.

Bland de lätta lastbilarna (under 3,5 ton) ökade elfordonen rejält från 2 707 till

5 212 nyregistreringar, vilket innebar 14,5 procent av marknaden. Även laddhybriderna ökade kraftigt, från 56 till 256 fordon. Dieselfordonen blev 4 400 färre, men står ändå för över 80 procent av nyinköpen.

Men framgången för elfordonen riskerar bli kortvarig, sedan klimatbonusen avvecklats ökar dieselandelen igen.

– Andelen eldrivna lätta lastbilar nästan halverades i januari i år, till bara 7,4 procent, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Bland de tunga lastbilarna (över 16 ton) ökade antalet nyregistrerade elfordon från 48 till 149. Gasfordonen ökade från 331 till 451.

Dieselfordonen minskade något, men stod ändå för nästan 88 procent av den totala marknaden.

2030-sekretariatet är Sveriges nationella sekretariat för omställningen till fossilfria transporter och resor.