Nyhet

Lego = krisberedskap

Kunskapen om översvämningar ska öka med hjälp av lego. Inför krisberedskapsveckan i höstas byggde Räddningstjänsten Karlstadsregionen upp det fiktiva samhället Klossköping enligt MSB:s koncept. Nu är tanken att det ska vidare ut i skolorna.

Klossköping är ett fiktivt samhälle som delas av ett översvämningskänsligt vattendrag. Konceptet togs fram av MSB 2015, med syftet att öka låg- och mellanstadieelevers kunskap om översvämningar.

I samband med krisberedskapsveckan fanns representanter från räddningstjänsten på Stora Torget i Karlstad för att prata översvämning med förbipasserande. Med sig hade de Klossköping, uppbyggt i en plastlåda för enkel förflyttning.
– Många kommer fram när de ser legot. Folk från 2 till 85 år har stannat och pratat krisberedskap med oss, berättar Filippa Börjeson, säkerhetskoordinator på Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Deras version av Klossköping innehåller bland annat fängelse, polisstation, bibliotek, sjukhus, räddningstjänst, jordbruk och industri, byggt på olika nivåer och med olika grader av effektiva — eller icke existerande — översvämningsskydd. När man häller vatten över staden blir konsekvenserna tydliga.
– Hur skyddar man byggnaderna? Ska man valla in dem, höja dem eller flytta på dem helt? Och om industrin svämmas över och farliga kemikalier läcker ut, hur drabbas huset bredvid? Det här är ett väldigt pedagogiskt verktyg för att prata krisberedskap i skolan, säger Erica Johansson, även hon säkerhetskoordinator.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen håller på att ta fram ett utbildningspaket för undervisning i krisberedskap, med bland annat Klossköping som utgångspunkt. Tanken är att pedagoger i årskurs 2-6 själva ska kunna lära ut om krisberedskap inom den ordinarie verksamheten, såsom hemkunskapen och matematiken.
– Utifrån de olika behov som nämns i broschyren Om krisen eller kriget kommer, det vill säga mat, värme, vatten, kommunikation och övrigt, tänker vi oss att eleverna exempelvis får lära sig att laga mat utan el; tänka ut vilken typ av mat som skulle kunna ingå i en krismeny och räkna ut vad den skulle kosta; hur olika vattenreningsmetoder ser ut; var man kan få information under en kris samt reflektera över sin egenberedskap, berättar Filippa Börjeson.

Förhoppningen är att utbildningspaketet ska kunna börja användas i den ordinarie undervisningen och just nu pågår fortsatt utveckling tillsammans med Karlstads kommuns barn- och ungdomsförvaltning.