Nyhet

Klimatanpassa för att säkra dricksvattnet

Klimatförändringar hotar tillgången och kvaliteten på dricksvatten, exempelvis genom torka och översvämning.

–  Vårt budskap är tydligt; klimatanpassa nu. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det blir billigare att förebygga än att hantera kriser, säger Pär Aleljung, krisberedskapshandläggare på Livsmedelsverket.

Klimatförändringarna kan kräva att verksamheter anpassas och rustas därefter. Vädret kan bli mer extremt, blötare eller med längre perioder av torka.

Livsmedelsverket gav 2019, tillsammans med bland andra SMHI och SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), ut en handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. Handboken har nu kompletterats med en digital utbildning.

I handboken får både dricksvattenproducenter och privatpersoner råd om hur de kan möta ett förändrat klimat.

Klimatförändringarna kan påverka dricksvatten på tre sätt: att det finns för lite vatten, för mycket eller att det blir för varmt.

En värmebölja kan ge varmare råvatten i dricksvattentäkter, vilket ökar risken för alg-​blomning och cyanotoxiner. Ett varmare dricksvatten kan även öka risken för bakterier.