Nyhet

Släckutrustning och tält till Ukraina

20 större tält har redan kommit fram. Nu förbereds transport av tre containrar med brandsläckningsutrustning till Ukraina.

ERCC (EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap) fick en omfattande lista med förfrågningar om hjälp till Ukraina.

Det är via de önskemålen som Sverige och MSB skickar utrustning.

20 större tält med generatorer finns redan på plats. Ursprungligen var de avsedda för flyktingar från Belarus som anlänt till Ukraina. Materielen försenades då den fastnade i ukrainska tullen under flera dagar innan den släpptes igenom.

Just nu pågår upphandling för transport av en skogsbrandsdepå till Ukraina.

- Utrustningen kommer att skickas till vår motsvarande civilskyddsmyndighet i Ukraina, säger Per Velandia på MSB.

En skogsbrandsdepå består av tre containrar med släckutrustning som givetvis kan användas till annan brandbekämpning än skogsbränder.

Varje depå innehåller:

  • 2,3 mil brandslang
  • motorsprutor av olika storlek
  • en sexhjulig ATV med släp
  • slangupprullare
  • vattenspridare
  • motorsågar
  • vattenbehållare
  • grenrör och strålrör
  • elverk för belysning
  • bränsledunkar

MSB skickar depån från lagret i Kristinehamn som har fyra depåer i beredskap.

Förutom stöd med utrustning medverkar MSB också i insatser i Ukraina och har ett antal personer som arbetar för två olika insatser.

- MSB har tillsammans med andra svenska myndigheter, varit på plats sedan 2014, säger Madelene Monasdotter på MSB.

För OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, deltar MSB i en stor civil insats som ska observera och rapportera om situationen i Ukraina längs konfliktlinjer, brott mot överenskommelser kring vapenstillestånd och göra dialog mellan parterna möjlig.

För EU genomförs en insats för hållbar reform av den civila säkerhetssektorn. I det ingår strategisk rådgivning, stöd till genomförande av reformer med exempelvis utbildning och koordinering med internationella aktörer så att reformerna ligger i fas med internationella riktlinjer.

MSB leder också ett EU finansierat projekt i regional samverkan med sex länder där Ukraina ingår. Projektet handlar om att utveckla civilskydd, katastrofriskreducering och regional samverkan. MSB har ingen personal i landet knuten till insatsen.