Nyhet

Skogsbränderna 2018 tillbaka – som EU-övning

Skogsbränderna 2018 kommer att inträffa igen. Som övning.

– Scenariot som ska spelas blir det som faktiskt inträffade, de datum det hände, de resurser som användes, säger Peter Holmström, övningsansvarig från MSB.

MSB och Italiens civilförsvar är ansvariga för tre EU-övningar som kommer att genomföras det närmaste året. Den första blir skogsbränderna 2018 som härjade i framförallt Gävleborg, Dalarna och Jämtland.

Men övningen sker i Stockholmstrakten i mitten av maj med Rosersberg som bas. De faktiska händelserna är vad tre EU-team samt deras support team (TAST technical assistance and support team) får till sig och som de ska lösa.

– Det är en lednings- samverkans- och koordineringsövning. De tre teamen kommer att möta aktörer som var aktiva under skogsbränderna på strategisk, taktisk och operativ nivå.

MSB, Försvarsmakten, Trafikverket, länsstyrelser, Röda korset och räddningstjänster (Södertörn) och andra aktiva under bränderna kommer att medverka i motspelet, träffa de som övas i möten.

Skopande plan ska rekvireras, hjälp efterfrågas från andra länder. Men allt sker på papperet. De tre EU-teamen kommer husera på Rosersberg med sitt stabs- och ledningsarbete.

– Totalt är det 14-16 personer i varje team. De som i huvudsak övas är åtta personer som är blandade från EU-länder, samt en samverkansofficer från ERCC i Bryssel. Därtill har de fyra-sex personer som stabsstöd.

Övningen pågår under sex dagar. Första dagen är på hemmaplan runt om i Europa, deltagarna får information från Bryssel om vad som hänt och praktiska detaljer som restider och flygbiljetter. Därefter reser man till Sverige, övar under tre dagar, utvärderar och får återkoppling från övningsledningen.

– Deras resultat kommer att jämföras, hur de kom fram till sina beslut. Blir det skillnad eller likheter beroende om arbetet startades på strategisk nivå eller om de valde insatschefen på operativ nivå?

Modex, modulövningar, som EU-konceptet kallas genomförs oftast som traditionella fältövningar. MSB och Italiens civilförsvar tog fram det här formatet eftersom man märkt vid utvärdering av verkliga insatser att det funnits utmaningar för EU kring informationshantering på de olika nivåerna strategiskt, taktiskt och operativt.

– Det har i sin tur påverkat medlemsstater när det kom till att bidra med rätt hjälp vid rätt tid. Vi upplevde också att de traditionella modex-övningar som varit tidigare inte funkade riktigt, det blev konstgjort. Därför försöker vi göra det så verklighetstroget som möjlighet. Vi hoppas nu våra övningar ger möjlighet att samla ihop och analysera data och komma med råd eller hänvisningar både till EU och inblandade experter, säger Peter Holmström.

Med motspel och övningsledning medverkar runt 100 personer under övningen i maj. De övriga två övningar Sverige och Italien ansvarar för genomförs i Serbien (översvämningar) och Georgien (förebyggande- och beredskaps-​insats).

Fotnot: ERCC är EU:s centrum för samordning av katastrofberedskap.