Nyhet

Hårt tryck på stöd till Ukraina

Transitboende för flyktingar i Revinge och olika stöd i krigets närområde. Kriget i Ukraina innebär ett hårt tryck på MSB med flera insatser på gång.

– Det finns väldigt stora behov och kommer förfrågningar om stöd hela tiden. Vi får prioritera de områden där vi gör störst nytta, säger Josef Sörensson, MSB:s operativa avdelning.

Migrationsverket har ett omfattande arbete för att ta hand om en förväntat ökande flyktingström från Ukraina. På skolan i Revinge har MSB öppnat transitboende med kapacitet för 120 personer, ett tillfälligt husrum för nyanlända flyktingar i väntan på att slussas ut i kommunerna.

För FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, förbereds en insats för tillfälligt flyktingboende med plats för 200 personer i västra Ukraina. Ett stödteam planeras ingå i insatsen som finansieras av Sida.

Tält med generatorer har skickats till Moldavien där en expert på samverkan och ledning finns på plats. Ett medicinskt team har rest till Polen för att stödja EU:s arbete vid den ukrainska gränsövervakningen.

Sjukvårdsmateriel som Socialstyrelsen donerat förmedlade MSB ner på tio lastbilar till en EU-central i Polen för omlastning till Ukraina.
Utöver det förbereds stöd med läkemedel till Ukraina med omnejd, och ett flertal enskilda befattningar till EU- och FN-insatser är på gång.

Förfrågningar om olika typer av stöd kommer löpande in till EU och FN som förmedlar dem till medlemsländer.

– Behoven förändras också och vi behöver bedöma om vi ska modifiera våra prioriteringar, säger Josef Sörensson.

Tidigare har MSB skickat tre containrar med brandsläckningsutrustning  och 20 större tält till Ukraina.

Tälten med generatorer var ursprungligen avsedda för flyktingar från Belarus som anlänt till Ukraina. Materielen försenades då den fastnade i tullen under flera dagar innan den släpptes igenom.

De tre containrarna med brandsläckningsutrustning som skickades är sådana som används som skogsbrandsdepåer i Sverige. Materielen skickades till MSB:s motsvarande civilskyddsmyndighet i Ukraina.

Utöver det som sker nu har MSB en längre tid medverkat i insatser i Ukraina och har ett antal personer som arbetar för två olika insatser.

– MSB har tillsammans med andra svenska myndigheter, varit på plats sedan 2014, säger Madelene Monasdotter på MSB.

För OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, deltar MSB i en stor civil insats som ska observera och rapportera om situationen i Ukraina längs konfliktlinjer, brott mot överenskommelser kring vapenstillestånd och göra dialog mellan parterna möjlig.

För EU genomförs en insats för hållbar reform av den civila säkerhetssektorn. I det ingår strategisk rådgivning, stöd till genomförande av reformer med exempelvis utbildning och koordinering med internationella aktörer så att reformerna ligger i fas med internationella riktlinjer.

MSB leder också ett EU finansierat projekt i regional samverkan med sex länder där Ukraina ingår. Projektet handlar om att utveckla civilskydd, katastrofriskreducering och regional samverkan. MSB har ingen personal i landet knuten till insatsen.