Nyhet

20 000 sängplatser till flyktingar från Ukraina

20 000 sängplatser där behoven är som störst. Det ska Sverige, genom MSB, bidra med för att hjälpa flyktingar från kriget i Ukraina.

– Det är ett viktigt uppdrag där vi drar nytta av vår långa internationella erfarenhet av planering, transport och uppbyggnad av boendeplatser och annan infrastruktur i krislägen, säger Robert Wallén, chef för MSB:s operativa avdelning.

Det är EU som gett uppdraget till MSB och Sverige, projektet har en budget på 200 miljoner kronor och finansieras genom civilskyddssamarbetet RescEU.

4 000 prefabricerade boenden ska ge 20 000 sängplatser. Enheterna ska kunna skickas med kort varsel och byggas upp där behoven är som störst. Prefabbyggnaderna bidrar med skydd, värme och tillfälligt uppehälle till de drabbade.

– Alla enheter är inte tänkta att användas samtidigt på en och samma plats, det kan vara på flera olika platser som MSB upprättar dessa boenden, säger Robert Wallén.

Arbetet samordnas med EU:s krissamordningsmekanism, ERCC, och det medlemsland som efterfrågar behovet.

MSB inleder nu planering, upphandling och inköp av boendeenheterna och all kringutrustning, som exempelvis sängar och elförsörjning. Allt ska vara inköpt inom sex månader. Boenden ska kunna skickas iväg allt eftersom de köps in.