Reportage

Redo för en annan verklighet

Elektriker, vd:ar, arkitekter. Kompetenserna var många och skiftande när MSB i september höll introduktionskurs för insatspersonalen i resursbasen — personal som nu är redo att hjälpa till ute i världen.

Introduktionskursen (MSB induction course) består av fem dagars internatstudier och två dagars fältsäkerhetsutbildning. Den äger vanligtvis rum fyra gånger per år och  är obligatorisk för alla som är registrerade i MSB:s resursbas.

Deltagarna får kunskap och färdigheter inom ämnen såsom säkerhet, konflikthantering, hälsa, genusperspektiv och
MSB:s operativa verksamhet.
– De är redan experter på sina områden men utbildas för att kunna representera MSB när de åker ut, säger Richard Söderholm, kursansvarig.

Helt gröna i sammanhanget är Maria Sjöström, Stockholm, och Claes Friberg, Gotland. Hon är arkitekt, han enhetschef inom avfallshantering. Maria är listad i resursbasen som site planner (planerar hur flyktingläger ska byggas) och Claes som insatschef.
– Jag såg en annons från MSB på Sveriges arkitekters hemsida och kände att det var ett bra alternativ för mig som alltid velat jobba internationellt, säger Maria.

Under arkitektutbildningen praktiserade hon i Rwanda och Tanzania, vilket stärkte henne i beslutet. Redan innan introduktionskursen fick Maria förfrågningar om att åka iväg till flera olika länder, men valde att avvakta tills efter kursen.
– I min roll är man ofta borta sex månader till ett år. Det är inget man blir utbildad för i skolan, utan det krävs att åka iväg för att lära sig. Därför ville jag gå kursen först för att ta reda på förväntningarna på mig och prata med andra som redan varit ute och jobbat.

För Claes del kommer det handla om att åka ut på insatser som varar högst ett par månader eftersom han fortfarande har hemmavarande barn.
– Det är många aspekter som gör det hela intressant. Att se en annan verklighet, få en dos ödmjukhet i kroppen, göra något annat ett tag, utveckla det egna ledarskapet och förhoppningsvis göra skillnad.

Claes Friberg, medlem i MSB:s resursbasClaes Friberg.

Kommunikationsexperten Anastasia Johansson är redan knuten till en insats. Hon ska, från hemmet i Göteborg, jobba deltid med ett fyraårigt EU-projekt som MSB genomför i Östeuropa. Projektet riktar in sig på att öka medvetenheten kring krisberedskap både hos myndigheter och medborgare i sex länder.
– Sverige har mycket att ge på det området. För egen del ser jag fram emot att dela med mig av min kompetens och även få användning av mina kunskaper i ryska.

Coronapandemin förändrar förstås en del saker. I år var första gången som introduktionskursen hölls på svenska. Normalt sett hålls den på engelska eftersom några av deltagarna brukar komma från andra länder.
I skrivande stund skickas bara svenskar och andra européer ut på insatser, eftersom det är lättare att ta hem dem vid behov.

Anastasia Johansson berättar att hennes projekt blivit framskjutet men ska dra igång första oktober.
– Jag är verkligen jättepeppad! Under projektförberedelserna insåg jag att det är detta jag velat jobba med i hela mitt liv, bara att jag inte kunnat specificera drömmarna lika tydligt förut.

Anastasia Johansson, i MSB:s resursbas.Anastasia Johansson.

MSB:s internationella uppdrag

MSB har regeringens uppdrag att hålla beredskap för internationella bistånds- och katastrofinsatser. Den första insatsen genomfördes 1988 av MSB:s föregångare Räddningsverket.
 De flesta insatser finansieras av Sida och har FN som uppdragsgivare. MSB möjliggör att organisationer som FN och EU har fältnärvaro och att de effektivt ska kunna utföra sitt arbete i katastrof- och konfliktsituationer. Insatserna är mycket varierande men vanligast är att FN-personal stödjs på plats med arbetsplatser, bostäder och specialistkompetens.
Vanligtvis varar en insats tre månader upp till ett år, men både kortare och längre tid förekommer.