Nyhet

Projekt ska stärka katastrofutsatt region

Sydostasien är ett av världens mest katastrofutsatta områden. I ett fyraårigt projekt ska MSB stötta regionen så de får bättre förutsättningar att rädda liv.

Under hösten drog supertyfonen Goni in över Filippinerna. Det var den starkaste stormen i världen hittills i år och orsakade enorm förödelse.

Strax efteråt drabbades landet av årets dödligaste oväder i form av tyfonen Vamco. Även Vietnam led svårt av tyfonen Molaves framfart i samma veva.

Både Filippinerna och Vietnam tillhör Sydöstasiatiska staternas förbund, Asean — en mellanstatlig samarbetsorganisation bestående av tio länder. Översvämningar, jordbävningar och torka är också vanligt här. Enbart i september i år registrerades 45 katastrofer i regionen.

EU-projektet som MSB leder, tillsammans med Estlands civilskyddsmyndighet, heter Lacer (Leveraging Asean Capacities for Emergency Response).

– Det övergripande målet är att bidra till stärkt katastrofriskreducering inom Asean-regionen. Mer specifikt handlar det om att institutionellt stärka AHA Centre inom katastrofövervakning, beredskap och respons samt att förbättra Aseans kollektiva responsförmåga vid katastrofer, berättar Carl-Johan Breitholtz, projektledare på MSB.

AHA Centre är en sambandscentral för katastrofhantering och nödutryckning med säte i Jakarta, Indonesien. De skickar ut moduler och personal motsvarande det som gjordes under skogsbränderna i Sverige 2018.

– Likheten med EU:s civilskyddsmekanism ERCC är tydlig. ERCC i Bryssel kommer därför vara en viktig partner i projektet när det gäller erfarenheter, hantering och utveckling. Det som gör projektet verkligen spännande är kopplingen mellan direkt respons och hantering, och långsiktigt kapacitetsstärkande arbete, säger Carl-Johan Breitholtz.

Teamledaren Kajsa Sjösvärd, till vardags beredskapsdirektör i Dalarna, skulle ha varit stationerad i Jakarta från och med januari. Nu tar hon sig an uppgifterna från hemmakontoret istället. Då pandemin pågått under hela uppstartsfasen, har det uteslutande planerats digitala aktiviteter det första året.

Kajsa Sjösvärd– Det finns inte så mycket av ett fysiskt AHA Centre just nu i alla fall, då de flesta sköter responsen hemifrån. Självklart hade det varit bättre för mig att befinna mig på plats men vår hjälp kan lösas ut ändå.

Hon konstaterar att utmaningen är stor med tanke på hur utsatta länderna är och att de har sammanlagt 660 miljoner invånare.

– Organisationen har en enorm handlingskraft och stort driv. Det är väldigt inspirerande att vara med på den här resan och forma den. Vi vet att vi kommer kunna pröva systemet vi bygger upp, vilket känns otroligt stimulerande.

Carl-Johan Breitholtz betonar också vikten av ömsesidigt lärande. Eftersom regionen är katastrofutsatt på en annan nivå än vad som vanligtvis förekommer i Europa, finns det stora möjligheter att utbyta erfarenheter och tillvarata lärande därifrån.

Han säger att de, pandemin till trots, lyckats skapa en nära och öppen relation till sina partners via onlinemötena.

– Det kan handla om informellt småprat som gör att vi lär känna varandra lite mer och får en inblick i varandras vardag: att någon tar samtalet från uteplatsen och vi kan diskutera skillnaderna i vädret eller att ett barn hoppar upp i knät på någon mitt under ett möte. De här småsakerna påverkar arbetsrelationen positivt och vi kommer närmare varandra genom att vi förstår varandra bättre, vilket också innebär att vi kan samarbeta bättre i projektet.

Fakta

Asean

  • Asean (Sydöstasiatiska staternas förbund/Association of South East Asian Nations) grundades 1967 i syfte att genom samarbete stärka ekonomisk tillväxt, kulturell utveckling, sociala framsteg och stabilitet i regionen. Organisationen består av tio länder: Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore, Thailand, Brunei, Kambodja, Laos, Myanmar (Burma) och Vietnam.