Nyhet

EU:s sjukvårdslager till Kristinehamn

Sverige ska, genom MSB, ansvara för ett av EU:s sjukvårdslager. Materielen placeras i Kristinehamn och är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU.

Beslutet har tagits av EU-kommissionen och tillkännagavs på en presskonferens 22 september.

MSB ska lagerhålla medicinteknisk utrustning samt personlig skyddsutrustning såsom ventilatorer, ansiktsmasker och skyddsrockar – materiel som ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte räcker till.

– Vi är stolta och glada över att EU har gett Sverige och MSB det här förtroendet. MSB har lång erfarenhet av att jobba med strategisk lagerverksamhet och att snabbt kunna bistå vid kriser. Att vi fått detta uppdrag är ett kvitto på vår förmåga, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Vid MSB:s centrallager i Kri​stinehamn, där materielen ska lagras, kommer fyra personer anställas för att arbeta med utrustningen. Det pågår förberedelser med att iordningställa lokalen.

– MSB har sedan tidigare ett uppdrag att lagerhålla utrustning för EU så vi kommer att bygga vidare på de erfarenheter vi dragit av det arbetet. Det fortsatta förtroendet från EU visar att vårt arbete håller hög kvalitet, berättar Björn Johansson, enhetschef för centrallagret.

Utvecklingen av rescEU:s medicinska lagerhållning var igång sedan tidigare men aktualiserades ytterligare i samband med coronapandemin. Det blev tydligt att det fanns stora behov av den här sortens utrustning bland EU:s medlemsstater.

Utöver Sverige kommer sjukvårdslager placeras i Danmark, Grekland och Ungern, då EU vill ha en god geografisk spridning på dem. Sedan tidigare finns lager i Tyskland och Rumänien.

MSB ansvarar också för ut-​transport av efterfrågat materiel. Försvarets materielverk, FMV, ansvarar för upphandling och inköp, inklusive kvalitetssäkring och leveranskontroll, av bland annat medicinteknisk utrustning och skyddsutrustning.

Socialstyrelsen stödjer MSB och FMV med kunskap om skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning och i frågor om lagerhållning av den.
Budgeten för hela uppdraget är på drygt 38 miljoner euro och finansieras uteslutande av EU-medel.

Fakta

Uppdraget

  • Uppdraget gäller i fem år med projektstart 1 september 2020.
  • Den totala budgeten är 38,3 miljoner euro (cirka 400 miljoner kronor), varav 33,3 miljoner euro utgör inköp av materielen.
  • Den inledningsvis planerade lagerytan är på cirka 5 000 kvadratmeter.

RescEU

  • RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier.
  • Alla förfrågningar om skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning går via EU. Vid behov får Sverige skicka in en förfrågan om stöd, precis som övriga länder.
  • Sverige bidrar sedan tidigare med mindre skopande flygplan och helikoptrar till rescEU.