Nyhet

Svenskt basläger för skogsbränder i Bolivia

MSB bygger ett basläger till stöd för arbetet med skogsbränderna i Bolivia. Personal och materiel ska vara i Sydamerika nästa vecka.

– Det Bolivia har efterfrågat och som Sverige ska ge stöd med är tillfälligt boende för räddningspersonal samt stöd till samordning i form av ledningscentraler, säger Per Velandia, på enheten för insatser vid MSB.

Bränderna i Amazonas är mer omfattande och allvarligare än på många år. Enbart i Bolivia, till ytan drygt dubbelt så stort som Sverige, uppges 1 miljon hektar skog ha brunnit. Som jämförelse omfattade skogsbränderna i Sverige 2018 cirka 25 000 hektar.

Det basläger MSB ska skicka kan rymma upp mot 200 personer och kommer att placeras i anslutning till bränderna.

– Vi hjälper alltså de som hjälper. Räddningspersonalen jobbar otroligt intensivt med att släcka bränderna och behöver avlastning. Vi planerar även för att komplettera med en mindre mängd efterfrågad skyddsutrustning, bland annat skyddsmasker, säger Per Velandia i ett pressmeddelande.

MSB förbereder att skicka en insatsstyrka på sex personer för att bygga baslägret som har eget elverk och vattenreningsverk. Förutom 200 bäddar finns även arbets- och mötesplatser.

När baslägret är färdigt kan driften lämnas över till lokala myndigheter. Lägret är i första hand avsett för den mest intensiva perioden och planerat för omkring tre månaders användning, men kan vid behov användas längre tid.
MSB har tidigare byggt liknande basläger, exempelvis efter jordbävningar på Haiti och i Nepal.

Bolivias begäran om hjälp förmedlades via EUs civilskyddsmekanism. MSBs insats genomförs samordnat med mekanismen, finansieras av MSBs krisberedskapsanslag för internationell verksamhet via regeringskansliet och EUs katastroffinansiering.