Nyhet

MSBs ansvar för EU-materiel värt 537 miljoner

Ett avtal på tre år värt 537 miljoner kronor. Det innebär EUs beslut att MSB ska ansvara för materiel till EU-insatser för civil krishantering.

– Det är ett viktigt avtal och känns skönt att det är klart efter så lång tid. Anbudet lämnades hösten 2016, säger Björn Johansson på MSBs enhet för logistik och stödresurser.

EU har tio pågående insatser inom civil krishantering, totalt är runt 2 000 personer engagerade. Den största är i Kosovo och startade för tio år sedan, den senaste drogs igång i Irak i år.

Det är för dessa insatser MSB ska ansvara för ett strategiskt lager placerat i Kristinehamn. Det ska ha kapacitet att inom 30 dagar förse 200 personer med utrustning för att starta en insats.

– Men det handlar om mer än att hålla ett lager. Vi ska sköta alla transporter till och från insatser, eller mellan insatser om materiel behöver flyttas. Vi ska också ansvara för affärssystemet och upphandling av materiel, säger Björn Johansson, som varit med hela vägen i arbetet få avtalet till Sverige.

MSB var med i upphandlingen om ett första lager 2012, men föll på mållinjen och lagret placerades i Tyskland.

– Vi tyckte att man kravställt smalt, då handlade det om ansvar för lagerbyggnad och materiel. Varje insats gjorde sin upphandling och materielen inte kompatibel för andra insatser och därmed svår att flytta vid behov.

Det nya avtalet, som skrevs under i Bryssel 30 maj av generaldirektör Dan Eliasson, innebär att MSB får ett övergripande ansvar för att försörjning av materiel fungerar löpande under EUs insatser.

– Uppdraget kommer att göra Sverige och MSB till en viktig part i EUs uppdrag att stärka fred och frihet, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSBs operativa avdelning.

Lokalen som blir EUs strategiska lager i Kristinehamn på cirka 5 000 kvadratmeter ligger cirka 3 kilometer från gamla A9 där MSB har sitt eget lager för insatser.

EU-lagret kommer bland annat att omfatta fordon, utrustning för IT, samband och sjukvård. All materiel ägs av MSB men EU beslutar om vilken materiel lagret ska hysa och i vilken omfattning.

– Vi ska alltid ha 50 fordon i lager, men vi ska köpa in 610 fordon under tre år. Den budget MSB lagt, och som EU finansierar, är beräknad till ungefär elva tjänster. Tre beräknas för att sköta själva lagret. Därtill behövs tjänster för inköp, ekonomi, systemutveckling.

När MSB startar insatser på uppdrag av exempelvis av FN är det korta beslutsvägar och snabba ryck. De här EU-insatserna har annan karaktär. Dels är de inte till akuta katastrofområden utan för att långvarigt bygga upp ett land inifrån. Dels ska det i EU ta politiskt beslut om insatsen. Tiden mellan förvarning och beslut blir längre.

– 28 medlemsländer ska vara överens om genomförandet. Det är noggrant planerade insatser. För oss ett lite ovant sätt att jobba.

I det slutliga urvalet stod det mellan Sverige, Frankrike och Cypern om var lagret skulle hamna. Det treåriga avtalet har option på ytterligare ett år.

– Vi hoppas förstås att det ska pågå längre än så. MSB och Sverige är välkända i sammanhangen, har bidragit med insatser under lång tid. Det har varit stort intresse för avtalet både bland departement och ministrar och vi kommer ha stor möjlighet att på ett bra sätt bidra till kapaciteten i insatser, säger Björn Johansson.

Måndag 11 juni hålls invigning av EU-lagret med bland annat EU- och handelsminister Ann Linde och MSBs generaldirektör Dan Eliasson. Invigningen sker dock vid MSBs egna lokaler på gamla A9-området eftersom den nya verksamheten inte kommit igång.