Arkivet

Svenskt ambulansflyg resurs i hela EU

Sverige erbjuder det nationella ambulansflyget, Snam, som tillgänglig resurs för övriga medlemsstater i EU. Beslutet togs av regeringen under torsdagen (3 mars).

– Det är viktigt att medlemsstaterna kan hjälpa varandra i krissituationer, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Diskussionen har pågått en tid, inte minst sedan Sverige tog stöd av flygresurser från Italien och Frankrike under Skogsbranden i Västmanland. Då anmälde Sverige behov av flygburen hjälp via ERCC (Emergency Response Coordination Centre) som samordnar EUs katastrofberedskap.

– Det visade på vikten av samarbete över nationsgränserna, säger Ygeman.

På samma sätt ska nu andra länder kunna få hjälp av Snam vid händelser där behov av luftburna sjuktransporter uppstår.

– Det är positivt att resursen och den kapacitet den har görs tillgänglig för andra länder inom EU, säger Anders Nordmark, ansvarig för Snam på MSB.

Det enda land som tidigare har ambulansflyg anmält som resurs hos ERCC är Luxemburg.

– Det är ett plan som specifikt ska användas för högisoleringstransporter. Andra länder i vår närhet har ambulansflyg, men det som gör Snam speciellt är att vi kan ge högsta möjliga intensivvård till sex patienter på samma flygning.

Snam har funnits i tio år och bemannas med personal från Västerbottens läns landsting. Reguljära SAS-plan, Boeing 737-800, används och byggs om till ambulansplan. Ett utrustat flygplan är för närvarande certifierat och finns i beredskap men det finns möjlighet att samtidigt utrusta ytterligare ett flygplan. Certifiering av den andra versionen pågår. Beredskapen är tolv timmar, planen byggs om på sex timmar.

Snam är en resurs som sällan behöver nyttjas och som därmed sällan också får möjlighet testa förmågan och rutiner. Ett avtal med EU-kommissionen ses också som positivt för att ge möjlighet att höja erfarenheterna att arbeta med ambulansflyget, vilket är viktigt för den nationella beredskapen.