Nyhet

Landets största civilförsvarsdepå

En av de frivilliga försvarsorganisationer som Svenska Blå Stjärnan samarbetar med i Nynäshamn är FAK, Frivilliga automobilkåren. De har utvecklat Sveriges största civilförsvarsdepå utanför Jönköping.

Jordbruksverket är en gemensam nämnare för Svenska Blå Stjärnan och FAK. Därifrån får de många av uppdragen, bland annat det i Nynäshamn som nämndes i reportaget om Svenska Blå Stjärnan.

I Nynäshamn är det FAK som står för ”väntrumstälten”, som hämtats från civilförsvarsdepån i Moliden söder om Jönköping.
– Bakgrunden till depån är Västmanlandsbranden 2014. I samband med den konstaterade FAK i Jönköpings län att det fanns stora brister inom räddningstjänsten och frivilligorganisationerna, berättar kårchefen Bill Skoglund.

FAK bjöd därför in övriga frivilliga försvarsorganisationer med inriktning mot det civila försvaret att tillsammans bygga ett stöd till samhället. Depån kallas i dag för Regional resursgrupps (RRG:s) depå för utbildning och beredskap, och har med sina 15 enheter vuxit till Sveriges största civilförsvarsdepå.

I början av 2021 hörde Jordbruksverkets beredskapsenhet av sig och frågade om RRG:n kunde bistå med bland annat sjukvårdstält, värme, belysning och elverk, och leverera detta till Mönsterås i samband med ett stort utbrott av fågelinfluensa. Sammanlagt jobbade FAK:s personal från Jönköping och Kalmar i 23 dagar med insatsen, den största i FAK:s historia.

Annars har RRG:n under sina åtta år främst stöttat räddningstjänsterna i länet. Enheterna kan hjälpa till inom områden såsom brand, samband och administration, tunga och lätta transporter, drivmedel, räddning och röjning samt dricksvatten. I samtliga enheter finns både nyinköpt utrustning och materiel från Försvarsmakten.
– Dessutom är personalen utbildad, övad och prövad, betonar Bill Skoglund.

Förutom FAK kommer personalen från civilförsvarsföreningarna Gränna, Aneby och Eksjö, Frivilliga radioorganisationen, Frivilliga motorcykelkåren, Svenska Blå Stjärnan, Försvarsutbildarna och Lottorna.

Kristin af Malmborg på Svenska Blå Stjärnan tycker att samverkan mellan de frivilliga försvarsorganisationerna är mycket bättre nu än för tio år sedan, något som Bill Skoglund håller med om.
– Att ha tillgång till materiel och utrustning är nyckeln till att alla får något att ta tag i, vilket gjort att vi i dag samverkar såväl vid depån som när vi varit ute och rekryterat medlemmar tillsammans.

Fakta RRG:s enheter

 • Fältledningsenhet: registrering, administration
 • Förplägnads- och fältköksenhet
 • Elverksenhet
 • Materialenhet
 • Maskinenhet: hjullastare, grävmaskin
 • Drivmedelsenhet
 • Bandvagnsenhet: släckvatten, persontransport, materialtransport, sjukvårdstransport
 • ATV-enhet: 4- och 6-hjul, släp för vatten, sjuktransport, m.m.
 • Depå-enhet
 • Reparationsenhet
 • Brandenhet: unimog, motorsprutor
 • Vattenenhet: tank, IBC
 • Tungtransportenhet: lastbil med släp, lastbil med tank
 • Lättransportenhet: VW-buss, VW-pickup, buss mindre
 • Tältenhet
 • Framtida CBRN-enhet
 • Framtida sjukvårdsenhet