Nyhet

"Det är ett uppvaknande"

Kriget i Ukraina har lett till en kraftig ökning av intresset för att engagera sig i skyddet av samhället.

– Jag är positivt överraskad och tagen, säger Heléne Rådemar som är ordförande i Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FOS.

De är 18 till antalet, landets frivilliga försvarsorganisationer med ett särskilt uppdrag att engagera och fånga upp allmänhetens vilja att stötta civilsamhället och Försvarsmakten i händelse av kris eller något ännu värre.

Liksom kring försvar och beredskap i övrigt har det varit ganska tyst om exempelvis de frivilliga motorcyklisterna, pistolskyttarna, kockarna och fallskärmshopparna under många år. Men, krigsutbrottet i februari tycks ha ändrat allt.
På bara några veckor fick olika organisationer cirka 8 000 nya medlemmar, berättar Heléne Rådemar.
– Det är en bredd av kvinnor, män, unga och äldre som vill göra en insats för att försvara sitt land. Jag är förvånad och lite tagen av att det blev ett så stort intresse så snabbt, men oerhört positivt överraskad, säger hon.

Enbart Svenska Lottakåren, där Heléne Rådemar också är ordförande, ökar med 1000 nya medlemmar i år.
– Det är ett uppvaknande. Många har ingen relation till en krigssituation i Europa men nu börjar de unga se att ”oj — det händer någonting väldigt nära och det får konsekvenser, man kanske inte kan ta freden för självklar”. Jag tror att intresset är långsiktigt och nu är det en utmaning att ta hand om alla som kontaktar oss — de vill göra saker direkt, men det kan ta tid innan du blir utbildad.

Tongångarna hörs på flera håll i Beredskapssverige. Frivilliga Automobilkåren, FAK, brukar växa med 250 medlemmar årligen, men i år har redan 500 nya lastbilsförare och andra anslutit — en fördubblad tillströmning alltså.
– Det finns en direkt koppling till utvecklingen i Ukraina. Det blev ett stort flöde av nya medlemmar från den 24 februari. Det avtog senare, men ökar varje gång det är någon form av kritisk intensitet i kriget i massmedia, säger rikskårchef Curt-Ove Jakobsson.
– Alla kategorier av människor kommer. De flesta är intresserade av fordon men även andra vill hjälpa till – eloperatörer, de som kör motorsåg, arbetar med logistik och teknik, mat och att bygga stabsplatser och sjukvårdstält, fortsätter han. Det ökade intresset för FAK innebär att introduktionskurser intensifieras, de körs oftare och med fler elever.

Frivilliga motorcykelkåren, FMCK, startade sin civila verksamhet så sent som förra året och den ökar i år, berättar kanslichefen Glenn Andersson som kopplar intresset till säkerhetsläget.
– Folk säger att de vill göra något för totalförsvaret, det har till och med blivit lite ”flaskhalsar” i FMCK:s militära gren eftersom det krävs säkerhetsprövningar av nya medlemmar.

För att engagera sig i Frivilliga Flygkåren, FFK, har det tidigare krävts ett flygcertifikat. Den kategorin intresserade har förvisso ökat och de som redan är medlemmar är ”mer på hugget” vid uppdrag och kurser, men kårchefen Thomas Alexandersson ser också en helt ny grupp växa, de som hör av sig med ett ”Hej, jag vill engagera mig, vad kan jag göra?”
– Vi klurade redan tidigare på hur vi ska göra och håller på med en ny befattningsgång där vi kan utbilda dem till spanare, berättar han.

Också ingenjörer vill hjälpa till. Insatsingenjörernas Riksförbund, IIR, vars medlemmar kommer från bygg- och anläggningsbranschen kommer att fördubbla antalet nya medlemmar i år, de är cirka 60 stycken, berättar Christer Nordlund som är medlemsansvarig. Fler har sökt men organisationen väljer ut lämpliga frivilliga baserat på deras kompetens.
– Det har absolut en koppling till invasionen, det bara rasade in i mars, april och maj, säger han.

Organisationen Svenska Blå Stjärnan utbildar frivilliga som vill hjälpa till att ta hand om djur vid en kris och har funnits i över 100 år.
– Vi har haft en markant ökning med väldigt många medlemsanmälningar efter krigsutbrottet, berättar generalsekreterare Kristin af Malmborg. Nu har det lugnat sig lite men det är ett hårt tryck på att utbilda sig för att bland annat ta hand om djur i lantbruket och att kunna mjölka kreatur, berättar hon.
Svenska Blå Stjärnan har fått bygga ut den inledande utbildningen i risk och säkerhet för att fånga upp allt intresse från djurintresserad allmänhet.

Försvarsutbildarna, med nästan 29 000 medlemmar, är en av organisationerna som utbildar för både militära och civila uppdrag. Man har fått cirka 3 300 nya medlemmar, cirka 50 procent fler jämfört med föregående år berättar kommunikationschefen Kristoffer Bäckström.
– Det är ungdomar, män och en rejäl ökning av kvinnor. Många vill ta sitt ansvar för att säkerställa att vi kan vara en självständig nation också framöver. Vi skulle kunna haft ännu fler nya medlemmar, många har inte uppfyllt de fysiska kraven och vi försöker att kanalisera dem vidare.

Frivilliga radioorganisationen, FRO, har omkring 3 000 medlemmar som inte enbart kan sköta traditionell radiokommunikation och ledning utan också är experter på IT och cybersäkerhet.
– Vi har ökat med 500 medlemmar, det är en jätteökning för oss, berättar Fredrik Färnqvist som är generalsekreterare och själv har en bakgrund inom Försvarets materielverk och informationssäkerhet.
– Det är killar och tjejer i åldrarna 20-50 år. Folk tror att de måste vara tekniska men det stämmer inte, vi ger dem de kunskaper de behöver för att hantera radio och signalsystem och det finns många uppdrag som är stabsadministrativa. Utmaningen är att ta hand om alla som ansökt, våra kurser är överfyllda.

Förklaringen säger Fredrik Färnqvist är kriget i Ukraina och svenska folkets vilja att bidra till skyddet av Sverige. Han medger att han är lite förvånad då han har upplevt svenska folket som outbildade på området.
– Det finns egentligen inte en 80- eller 90-talist som vet vad totalförsvaret är, det har varit en lågt prioriterad fråga under så många år. Jag trodde inte att den svenska befolkningen skulle vakna till så mycket som man gjorde, för det har man verkligen gjort. Det finns en stor vilja, vilket är avgörande och otroligt positivt, säger han och levererar både beröm och kritik till Beredskapssverige.
– Vi har överlevt den långa perioden av nedläggningar, det är smått fantastiskt bara det. Vi har en struktur att öka ifrån. Samtidigt måste kommuner, statliga verk och länsstyrelser verkligen utvärdera sina behov, hur mycket behöver de förstärka med när internet och telefoni inte fungerar, och vilken personal? Det är bara några få som har börjat tänka på det.

Uppfordrande tongångar som känns igen hos Insatsingenjörernas Christer Nordlund.
– Nu ska vi försöka få kommunerna att förstå att det finns ett behov när det handlar om uthållighet. Det kan handla om att bygga vägar och vägtrummor eller vid ett bro- eller dammras och det behövs expertkompetens. De har inte riktigt förstått att vi finns till.

Frivilliga försvarsorganisationer

 • Bilkåren, Sveriges Bilkårers Riksförbund
 • FAK, Frivilliga Automobilkåren
 • FFK, Frivilliga Flygkåren
 • FMCK, Frivilliga Motorcykelkåren
 • FPF, Försvarets Personaltjänstförbund
 • FRO, Frivilliga Radioorganisationen
 • FVRF, Flygvapenfrivilliga
 • IIR, Insatsingenjörerna
 • SBK, Svenska Brukshundklubben
 • SBS, Svenska Blå Stjärnan
 • SCF, Civilförsvarsförbundet
 • SFF, Svenska Fallskärmsförbundet
 • SLK, Riksförbundet Sveriges Lottakårer
 • SPSF, Svenska Pistolskytteförbundet
 • SRK, Svenska Röda Korset
 • Försvarsutbildarna, Svenska försvarsutbildningsförbundet
 • SVK RF, Sjövärnskårernas Riksförbund
 • SvSF, Svenska Skyttesportsförbundet