Nyhet

27 000 sökte till Hemvärnet

I våras sökte över 27 000 personer till hemvärnsförbanden.

Det är fler än det fanns anslutna vid årsskiftet och tio gånger fler sökande än under ett normalår.

– Det stora antalet ansökningar visar på stort engagemang och stark försvarsvilja, vilket är mycket positivt. Samtidigt är det en utmaning att hantera ansökningarna så skyndsamt som vi önskar, säger Peter Öberg, avdelningschef för Rikshemvärnsavdelningen.

För att ta hand om intresset har 30 personer tillsatts för att hantera ansökningar, utbildningsplatserna blivit fler och samarbetet med de frivilliga försvarsorganisationerna utökats.

Mellersta militärregionen, med säte i Stockholm, hade
7 000 sökande, 2 000 togs om hand.
– Vi kanske kan ta hand om ytterligare 1 500 nästa år, sen är det tjockt i våra förband. Det finns inte mer materiel. I stället pekar vi sökande mot de frivilliga försvarsorganisationerna. Och ska jag vara ärlig så kommer många av de som anmält intresse inte göra bäst nytta i militära försvaret, men jättenytta i det civila försvaret, säger Mattias Ardin, chef för mellersta militärregionen.

Västra militärregionen är i ungefär samma sits.
– Vi har tvingats prioritera de som har militär utbildning sedan tidigare, övriga styr vi över till de frivilliga försvarsorganisationerna. Det finns en annan utmaning som är mer praktisk, och det är utrustning. Försvarsmakten har inte jättelager som vi en gång hade. Samtidigt stödjer vi Ukraina ganska substantiellt med en del saker, säger Peter Hederstedt, chef för västra militärregionen.

Flest sökande finns naturligt i mer tätbefolkade områden där det i vissa fall inte finns plats för fler hemvärnssoldater i dagsläget.
Därför tittar Hemvärnet på andra lösningar, exempelvis att frivilliga kan ansluta till hemvärnsförband på längre avstånd från bostaden även om det innebär en helt annan inställelsetid.
Vid senaste årsskiftet hade Hemvärnet 20 100 anslutna frivilliga, 17 500 män och 2600 kvinnor.