Reportage

”Myndigheterna behöver bli mer närvarande”

För ett år sedan visste inte Abdishakur Mohamed Ahmed vad MSB eller krisberedskap var. Genom Vi behövs-utbildningen har han fått helt ny förståelse och kunskap. – Myndigheterna behöver bli mer närvarande i socialt utsatta områden. Det här projektet är ett steg på vägen, säger han.

Finanskris, klimatkris och skogsbränderna 2018. Det var de kriserna 21-årige Abdishakur Mohamed Ahmed hade hört talas om innan han våren 2020 blev rekryterad av en kamrat till Vi behövs-gruppen i Göteborg.

– Jag visste inte ens att det fanns en myndighet som hjälper till att hantera kriser. Nu har jag lärt mig vad kris innebär i ett bredare perspektiv, förklarar han och nämner vikten av att förbereda en krislåda och kunna klara sig själv en period.

Abdishakur bor i östra Göteborg, i ett område där många – inklusive han själv – har rötterna i Somalia. Han beskriver förtroendet för myndigheter som lågt i området, något han menar beror på många faktorer.

– Talar man inte språket blir konsekvenserna att man inte har kontakt med majoritetssamhället. Många känner utanförskap och pessimism. De upplever att de har begränsade möjligheter, även om de rent juridiskt inte har det. De behärskar helt enkelt inte koderna i samhället.

Han tillägger att det är få myndigheter närvarande i området och att det då heller inte finns någon anledning för folk att ha förtroende för dem. Många av invånarna kommer från länder där förtroendet för staten är lågt.

– Det här tar lång tid att förändra men jag tror att Vi behövs kan vara ett steg på vägen, framförallt för unga, eftersom det bidrar till att myndigheten blir mer närvarande.

Att myndigheterna anställer fler med utländsk bakgrund, tror han är ett annat sätt att skapa förtroende på.

Själv har Abdishakur alltid varit samhällsintresserad, något han fått med sig hemifrån. Därför tyckte han att Vi behövs-projektet lät spännande.
Vid två tillfällen under utbildningen fick han använda kunskaperna praktiskt genom att sprida coronainformation i östra Göteborg, både på svenska och somaliska. Han säger att behovet var stort och att insatsen mestadels mottogs positivt.

– Många kollar inte SVT eller andra informationskanaler. Av tradition sprids information mer muntligt i Somalia. De flesta tyckte det var bra att vi hjälpte till men en del påpekade att det stora problemet inte är brist på information, utan att det inte finns förutsättningar att följa restriktionerna. De kan inte hålla avstånd eftersom de bor trångt och måste åka kommunalt för att komma till jobbet.

I samband med Vi behövs-utbildningen fick Abdishakur sommarjobb som så kallad dialogperson på kommunen. Under två månader spred han information om coronarestriktionerna i olika stadsdelar i Göteborg.
Han är också medlem i ungdomsrådet som etablerats av Fryshuset och MSB. Saker som representanterna tagit upp med MSB:s förre generaldirektör Dan Eliasson och enhetschefen Stefan Anering är bland annat gängkriminalitet och hur man ska kunna inkludera unga i krisberedskapen.

– Det funkade väldigt bra och det kändes som de lyssnade. Företrädarna var också ärliga med att de som myndighet är begränsade i vad de kan göra, exempelvis när det gäller gängkriminalitet.

Nu går Abdishakur Mohamed Ahmed sista året på gymnasiets samhällsvetenskapsprogram. Målet är att läsa på universitet till hösten. Förstahandsvalet är en juristutbildning, men i sann beredskapsanda finns även en plan B, som är offentlig förvaltning.

Han understryker att trösklarna är höga för många ungdomar när det gäller att engagera sig i krisberedskap, främst för att de ofta har begränsad kunskap om hur Sverige fungerar och hur man kan gå tillväga.
– Jag sprider så mycket information vidare som jag bara kan. Mångfald fyller stora luckor inom krisberedskapen eftersom det innebär olika perspektiv och kompetenser.

Läs mer:

Ungdomar skapar ett tryggare lokalsamhälle