Nyhet

Utrustning köps in för frivilliga organisationer

MSB köper in skyddskläder, kängor och navigations- och kommunikationsutrustning till de frivilliga försvarsorganisationernas medlemmar.

– Det här är efterfrågade resurser som ökar förmågan hos frivilliga försvarsorganisationer att bistå myndigheter, säger Charlott Thyrén, enhetschef för finansiering av beredskapsutveckling på MSB.

Skogsbränder, stormar och flyktingkrisen har visat att frivilliga insatser är mycket viktiga för att klara stora händelser. Därför har MSB investerat i materiel som räcker till cirka 500 personer och är placerad på MSBs lager i Kristinehamn, materiel som snabbt kan skickas dit den behövs.

– Tillgång till rätt utrustning vid insatser är viktigt för att vi ska kunna göra ett bra jobb. Organisationerna har gemensamt till MSB lyft fram behovet av skydds- och kommunikationsutrustning, det är glädjande att det nu köps in, säger Malin Dreifaldt, ordförande i Fos, de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (Fos), till msb.se

Kommunikationsutrustning kommer att köpas in och levereras innan sommaren. Utrustningen är en del av en större satsning på frivilliga försvarsorganisationer som MSB genomför.

Varje år finansierar MSB utbildningen av hundratals frivilliga som ska stödja myndigheter, kommuner och räddningstjänster. Återupptagen planering för totalförsvaret och det civila försvaret ökar behovet av utbildade frivilliga.