Reportage

Tälten väcker hopp vid katastrofer

Vid en katastrof kan tak över huvudet spela en avgörande roll. Genom ett samarbete mellan Lions och MSB har tält för 30 miljoner kronor skickats ut i världen.

I somras anlände ytterligare 260 tält och 1 500 filtar till MSB:s lager i Kristinehamn. Dessa hade skeppats på ett av världens största fartyg, C/L Maersk McKinney Møller, hela vägen från Peking till Göteborg. Väl framme i Kristinehamn packades materialet på pallar för att kunna skickas iväg vid katastrofer, nu senast till Lesbos, Grekland, efter bränderna i flyktinglägret Moria.
– Målet är att alltid ha 500 tält i lager samt sex filtar per tält, berättar Lina Eiserman Ålund på Lions club Mölndal.

Hon är en av krafterna bakom tältaktiviteten, som heter Bring Quality to Life och är svenska Lions största internationella projekt. Hittills har drygt 5 000 tält för 30 miljoner kronor skänkts till katastrofområden världen över. Pengarna samlas in genom allt från loppmarknader, luciatåg och konserter till cykelförsäljning och ankrace.
– Kreativiteten för insamlingarna är väldigt stor, konstaterar Lina.

Initiativet började i samband med en kraftig jordbävning i Iran 2003. Svenska Lions katastrofberedskap beslöt att skänka en halv miljon kronor för inköp av tält till de drabbade. För att transportera tälten till Iran fick de hjälp av en annan organisation, som emellertid tog sex procent i administrationsavgift.
Under en bilresa lite senare satt Lionsmedlemmarna Finn Bangsgaard och Reino Wikström och funderade på hur man skulle kunna komma runt de administrativa avgifterna. Kunde Lions köpa in tälten själva och kunde dåvarande Räddningsverket hjälpa till?
– Sedan rullade det på snabbt, vilket är både fascinerande och hoppfullt. Från samtalet i bilen till genomförd idé tog det bara några månader, säger Lina Eiserman Ålund.
Då hade det första Lionstältet presenterats på riksmötet i Gävle och ett större inköp av tält gjorts. Räddningsverket stod för lagerhållningen och leveranserna.

2005 ställdes projektet på sin spets när en enorm jordbävning inträffade i Kashmir, Pakistan. I två omgångar skickades det dit sammanlagt 225 vintertält samt filtar och fotogenkaminer. Lina Eiserman Ålund följde med som representant för Lions.
Trots att 15 år passerat är hennes minnen från Pakistan tydliga. Byar var helt utraderade och flera miljoner människor saknade tak över huvudet. Militären hjälpte till att sätta upp Lionstälten i en park.
– Ibland får jag frågan vad några hundra tält gör för skillnad. Men de gör ju skillnad för just de människorna och skickar viktiga signaler till befolkningen om att någon har sett dem. Det väcker hopp om att det kanske ordnar sig.
Lina tillägger att tälten i vissa fall innebär skillnaden mellan liv och död, särskilt för kvinnor som förlorat makar, bröder och/eller pappor och därmed ofta befinner sig i ett extra utsatt läge.

Med till Pakistan, och flera andra katastrofområden sedan dess, var Martin Sjöholm, projektledare på MSB:s enhet för humanitära insatser.
– Lionstälten har stor betydelse för MSB eftersom det är den enda möjligheten för oss att kunna stödja den drabbade befolkningen med tak över huvudet. Jag skulle gärna se att vi utökade samarbetet, dels med fler tält och dels med andra delar såsom solfångare och wash (vatten, sanitet och hygien), säger han.

Tält i vinterlandskapPrivatpersoner i Kirgizistan hämtar tält efter en jordbävning 2008. Foto: Lions

Till en början köpte Lions in tält för olika klimat, men det var svårt för MSB att lagerhålla dem i tillräckligt stora mängder.
I samråd med MSB och FN:s flyktingorgan UNHCR använder man numera enbart de så kallade Kina-tälten på grund av deras höga kvalitet. De är 15 kvadratmeter stora och har dubbel tältduk med luftspalt. En tältram gör dem enkla att flytta.
Lions har även slutat skicka med kaminer eftersom det sällan finns bränsle att tillgå i katastrofområdena.
– Då är det bättre att komma med tält och filtar, och lösa andra behov på plats, säger Lina Eiserman Ålund.
Vid sträng kyla kan isoleringen ökas genom mattor och fler filtar. Lina påpekar att Lions styrka ligger i att organisationen finns i drygt 200 länder, så lokala krafter hjälper för det mesta till.

Ingen annanstans i världen samarbetar Lions med en statlig myndighet likt i Sverige, vilket har gjort projektet internationellt känt. Bland annat har England och Holland visat intresse för att bidra.
– Eftersom EU numera är inblandat i katastrofberedskap kanske det kan öppna för internationellt samarbete inom Lions, avslutar Lina Eiserman Ålund.

Fakta: Tältaktiviteten
Bring quality to life startade 2004 och är ett samarbete mellan välgörenhetsorganisationen Lions och MSB (från början Räddningsverket).
Lions köper in tält som förvaras hos MSB. MSB sänder på regeringens uppdrag ut tälten till katastrofområden. Tälten är gåvor som mottagarna får behålla.
En representant från Lions har möjlighet att följa med vid leveransen. Representanterna godkänns och utbildas av MSB.
Hittills har över 5 000 tält för cirka 30 miljoner kronor skickats ut i världen. Efter att de köpt tält för svenska pengar kan Lions ansöka om bidrag från huvudkontoret i USA.
2005: 225 vintertält till Pakistan, jordbävning
2006: 40 sommartält till Serbien, översvämning
2006: 140 ökentält, 150 sommartält, 1 civilförsvarets sjukvårdstält till Libanon, flyktingar
2007: 140 tropiktält till Sri Lanka, tsunamioffer som tidigare inhysts i skolor
2007: 93 vintertält till Peru, jordbävning
2008: 90 vintertält, 900 filtar till Kirgizistan, jordbävning
2008: 144 tropiktält till Burma, tyfon
2008: 1 079 sommartält, 149 ökentält, 56 tropiktält till Kina, jordbävning
2010: 395 sommartält till Haiti, jordbävning
2011: 300 sommartält till Tunisien, flyktingar Libyen
2011: 470 tält till Turkiet, jordbävning
2013: 30 tält till Filippinerna, tyfon
2014: 1 025 tält till Irak, flyktingar
2015: 240 tält till asylsökande i Sverige
2016: 7 tält till Sri Lanka, översvämningar
2016: 150 tält till Grekland, flyktingläger
2019: 482 tält till Albanien, jordbävning
2020: 250 tält till Grekland, flyktingläger