Nyhet

Fler frivilliga behöver utbildas

40 000 frivilliga bör vara utbildade inom civilt försvar 2030. Det anser MSB i svar på ett regeringsuppdrag.

Det handlar om engagerade i de frivilliga försvarsorganisationerna. Bedömningen är att antalet utbildade frivilliga som förstärker under höjd beredskap behöver öka.

MSB anser att en första målsättning är att ha 20 000 utbildade för civilt försvar 2025 och 40 000  till 2030.

För att nå dit anser myndigheten att medlen till de frivilliga försvarsorganisationerna bör öka och att myndigheter, regioner och kommuner behöver ta aktivt ansvar som samarbetspartners och uppdragsgivare.

 MSB bedömer att behovet av personalförstärkning kommer att öka kraftigt inom civilt försvar. Här har de frivilliga försvarsorganisationerna en viktig roll eftersom de bidrar inom många viktiga områden. MSB delar Försvarsberedningens uppfattning om en utökad roll för dem, säger Charlott Thyrén, enhetschef för finansiering av beredskapsutveckling på MSB.

Rapporten fokuserar på hur offentliga aktörer och frivilliga försvarsorganisationer tillsammans kan möta behov av bland annat rekrytering, utbildning och övning av förstärkningsresurser för civilt försvar.

Regeringsuppdraget har genomförts i samarbete med Försvarsmakten och i dialog med de frivilliga försvarsorganisationerna.