Nyhet

Stort intresse för LRF-cirkel och skogsbrandsvärn

Studiecirkeln i brandberedskap som LRF i Sala genomförde kan få riksspridning. Och det skogsbrandsvärn Sala-Heby satsar på har fått stor uppslutning.

Håkan Johansson– Vår cirkel är avslutad med gott resultat. Allt studiematerial är inskickat till Vuxenskolan centralt, vilket gör det möjligt att vi får en rikstäckande studiecirkel med genomarbetat material, säger lantbrukaren Håkan Johansson.

Tjugofyra7 skrev i förra numret om Håkan Johanssons initiativ att öka brandberedskapen bland lantbrukare och andra markägare. Dels för att höja egna kompetensen, dels för att vid behov kunna bistå räddningstjänsten.

– Vi har inte ryckt ut än, men när markbränderna började i april ringde kommunalrådet och bad oss aktivera höjd beredskap. Då blev man lite stolt.

Studiecirkeln avslutades med övning där LRF-medlemmarna fick pröva sin utrustning tillsammans med räddningstjänsten på dess övningsfält.

– Och nu är materielen kompatibel, det var den inte tidigare.

Ett skäl till det är att Håkan Johansson fick kontakt med Bert Solberg på MSB som bistod med övertalig utrustning från tidigare insatser. Det kom grenrör, strålrör, slang och två mindre pumpar till Sala.

– Lätt att stötta sådan verksamhet och sådan entusiasm, säger Bert Solberg.

– Nu har vi två beredskaps-​släp med fungerande släcksystem. Fantastiskt och all heder åt Bert som trodde på vårt projekt, säger en glad Håkan Johansson.

Tomas Aldén, en annan lantbrukare och även deltidsbrandman, tog initiativ till att starta ett skogsbrandsvärn. Gunnar Svendsen, operativ chef vid räddningstjänsten Sala-Heby, tände på idén.

Förhoppningen var att 40-50 personer skulle ansluta sig.

– Vi har nu cirka 60 personer som ingår i värnet. De är otroligt intresserade och vi får se hur det fungerar skarpt när vi behöver dem, berättar han.

Gruppen har fått en kortare teoretisk och praktisk utbildning i skogsbrand, försetts med arbetskläder och har timlön enligt Rib-avtal vid inkallning.

– De flesta har dessutom motorsågsvana och många har terränghjulingar som kan tas med när vi påkallar det.

LÄS OCKSÅ