Nyhet

LRF-medlemmar erbjuds utbildning i krishantering

Lantbrukare i Sala startade studiecirkel för att höja sin brandberedskap. Det har fått nationell effekt.

LRF och Vuxenskolan har tagit fram ett studiematerial i krishantering riktat till LRF-medlemmar.

– Materialet kommer att finnas tillgängligt om någon månad. Det är bara för LRF-avdelningar att ta kontakt med Vuxenskolan om man vill genomföra en studiecirkel, säger Håkan Johansson, lantbrukare i Sala och initiativtagare till den lokala satsningen.

Med skogsbränderna 2014 och 2018 i minne startade LRF-avdelningar i Sala studiecirklar i samarbete med räddningstjänsten i Sala-Heby för att öka brandberedskapen. Dels för att höja egna kompetensen, dels för att vid behov kunna bistå räddningstjänsten.

– Vi genomförde fem utbildningsträffar med totalt 40 medlemmar. Det handlade om vad man kan göra på sin egen gård för att stå bättre rustad, både genom kompetens och utrustning; vilken beredskap man behöver ha; samarbete med grannar, räddningstjänst och även andra samhällsfunktioner.

Efter avslutade studiecirklar och lyckat utfall insåg Håkan Johansson att det borde spridas. Materialet skickades till Vuxenskolan.

Nu har studieförbundet och LRF på riksnivå byggt om materialet för att det ska passa över hela landet. Utbildningsmaterialet är under korrektur men väntas vara klart att ta i bruk under hösten.

– Det är till för att höja egna kompetensen inom krishantering, helt enkelt stå bättre rustad.

Utbildningsmaterialet till studiecirkeln består av en grundläggande del, därtill finns fördjupande bonusmaterial. Det kan vara för brand, men även för storm, elbortfall, översvämning eller för utvecklat samarbete med andra samhällsfunktioner.

– I extramaterialet finns också exempel på praktiska övningar. Där är man beroende av samarbete med räddningstjänsten. Vi har haft ett fantastiskt samarbete med Sala-Heby räddningstjänst.

LRF (Lantbrukarnas riksförbund) har 140 000 medlemmar, förutom lantbrukare kan det även vara markägare, hästägare med flera.