Nyhet

Omfattande kunskapsbok om bostadsbränder

En praktiskt inriktad bok som kan göra skillnad i samhället.

Det är ambitionen med boken Residental Fire Safety (på svenska kallad Bostadsbrandsboken) utgiven av Brandforsk.

Boken om bostadsbränder föddes ur resultaten av de forskningsinsatser som MSB finansierade och Brandforsk koordinerade 2013-2018. Med resultaten i hand blev det självklart att gå vidare och göra en praktiskt inriktad bok.

– Arbetet växte med många författare från många länder och arbetet tog flera år. Vi hoppas att den ska hjälpa till att minska bostadsbrändernas antal och konsekvenser, säger Mattias Delin, forskningsdirektör på Brandforsk.

Boken är på engelska och över 379 sidor, den ger en omfattande översikt över dödsfall och skador från bostadsbränder samt uppdaterad informationen om evidensbaserade metoder för att minska problemet.

Boken är tänkt att fungera som en guide för yrkesverksamma inom brandförebyggande och som en lärobok för undervisning inom universitet och räddningsskolor.

– I boken kommer läsarna att hitta tydliga och djupgående beskrivningar av olika riskgrupper och effektiva förebyggande åtgärder. De kommer också att hitta arbetsprocesser för att underlätta riskreducering.

Bland författarna märks Markus Runefors, Lunds universitet och Ragnar Andersson, Karlstads universitet, som båda drivit ett flertal forskningsprojekt kring bostadsbränder.

Mer information om boken:

www.brandforsk.se/bostadsbrandsboken/