Nyhet

Fler som drunknar än man trott

Antalet drunkningar i landet är mer omfattande än man tidigare trott. Cirka 220 personer omkommer varje år till följd av drunkning. Ungefär hälften är rena olyckor och resterande suicid.

Totalt förekommer 440 drunkningstillbud, hälften överlever med eller utan skador. Siffrorna kommer från SLS (Svenska livräddningssällskapet), MSB och Karolinska institutet och visar att det under åren 2003-2017 rapporterades in 6 609 drunkningstillbud.

SLS har en nollvision där ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap, ett delmål är att antalet dödsfall ska halveras till 2030.
– SLS ska ännu tydligare ta ledartröjan och se till att det blir verkstad av arbetet, för att nå visionen noll drunkningar, sade sällskapets generalsekreterare Magnus Erstrand på webbinariet Vattensäkerhet.

Det finns i dag 20 stränder i Sverige som har någon form av bevakning, vilket SLS anser är alldeles för få. För att skapa sig en bild av behovet och nivån på bevakning erbjuder SLS att hjälpa till med en riskanalys efter ett koncept framtaget för ändamålet.

SLS anser också att badanläggningar behöver etableras i närhet till grundskolor eller i mindre samhällen i anslutning till bostadsområden, allt för att öka tillgängligheten.
– Simkunnigheten har klart påverkats av pandemin i flera kommuner på grund av inställd undervisning, trots att flertalet skolor fortsatte med undervisning men med begränsningar i framför allt barn- och ungdomsgrupper, och flertalet babysimgrupper med begränsningar. I spåren av det ser vi personalbrist. Vi har en simskuld i landet, och det finns ett stort tryck att betala av på den, säger Jörgen Hallberg, ordförande i Region Skåne.

Vi har en simskuld i landet, och det finns ett stort tryck att betala av på den.
Jörgen Hallberg

Under webbinariet diskuterades också att starta en kampanj liknande Aktiv mot brand, som inom vattensäkerhet kan heta Aktiv mot drunkning. SLS föreslås starta arbetet i sällskap med andra intressenter, bland annat MSB.