Reportage

Bomber och granater, vilket brandskydd!

Ljudet från granater, missiler och kanoner dånar dagligen genom skogen. På Bofors Test Center är det mer regel än undantag att varmt splitter orsakar bränder.

– Vi klarar oss genom att de släcks snabbt, säger brandskyddsledaren Johan Lidgren. Till hjälp finns helikopter, brandbandvagnar – och företagets samtliga anställda.

Eftersom det 100 kvadratkilometer stora testområdet inte är tillgängligt för allmänheten är naturen i stort sett orörd. Det blir extra tydligt från luften: Tät granskog, vackra sjöar, porlande bäckar och enstaka röda stugor som inte längre är bebodda.
– På kvällarna, när det slutat smälla, ser jag älgar, vargar, lodjur och örnar. Och det gäller att akta svanarna när jag hämtar släckvatten, berättar piloten Stefan Bodo under en tur med helikoptern.

De anställda får jaga, och några bra svampställen finns det också.
Men några villor eller badplatser kommer här aldrig bli, konstaterar Stefan. För på området har det skjutits sedan 1913. På sex permanenta skjutplatser står stridsvagnar, tegelväggar, drönare och andra typer av mål uppställda. Delar av skogen och sjöarna är fulla av blindgångare, det vill säga oexploderad ammunition, och på vissa ställen eldas sprängämnen för destruering.

Till testcentret kommer utvecklare från en stor del av Europa för att pröva främst militära produkter i form av kanoner, ammunition och robotsystem. Det kan skjutas upp till 25 kilometer med artilleri. Även en del civila produkter testas, exempelvis hörselskydd och nödraketer.
– Det finns knappt några andra privatägda testcenter i Europa. Vi bistår med allt från kanoner till mätutrustning och filmkameror. Mycket går ut på att kontrollera att produkterna är säkra när man hanterar dom, berättar Johan Lidgren.

Området gränsar till det militära skjutfältet Villingsberg. En huggen gräns i skogen, som syns tydligt från luften, separerar de två. Ibland händer det att Stefan Bodo får rycka ut med helikoptern och släcka bränder även på andra sidan linjen.

Helikopterns bytta rymmer 800 liter vatten, oftast behövs inte mer än så för att släcka en begynnande brand. Stefan pekar ut ett antal branddammar som det, förutom de många sjöarna, går att hämta vatten ur. Under sina nio sommarhalvår på testcentret har han varit med och släckt ett 40-tal bränder.
– Jobbet är inte för vem som helst, det krävs en erfaren pilot. En ung förare vill mest upp och flyga, men det handlar inte så mycket om att flyga här. Det är snabbt upp, släcka och ner igen. Mitt eget flygintresse har sjunkit med åren, berättar Stefan Bodo.

En ung förare vill mest upp och flyga, men det handlar inte så mycket om att flyga här.
Stefan Bodo

Som gammal militär är det snarare verksamheten i sig han tycker är spännande.

Redo att delta i släckningsarbetet är också testcentrets 86 anställda, som har utbildats i att koppla ihop brandslangar, starta brandsprutor och annat som hör till.
– Varmt splitter räknar vi med. Oftast slår vi ner det väldigt fort. Vi har alltid en person som följer varje skott med kikare, säger Johan Lidgren.

I snitt tre gånger per år blir det såpass stora bränder att det blir hemgångsförbud. Verksamheten på alla skjutplatser stoppas, grindarna stängs och ingen personal får lämna området förrän branden är under kontroll.
– Det är oerhört viktigt att släcka snabbt och få igång verksamheten igen. För det är ont om tid – det kommer hit utländska kunder som bokat in sig långt i förväg och skickat hit produkter, säger Johan Lidgren.

  • Brandskyddsledaren Johan Lidgren står bakom en gul skylt med texten hemgångsförbud. Johan Lidgren visar hemgångsförbud-skylten. När den ställs fram får ingen lämna området.
  • En explosion i samband med en övning Så här kan det se ut på skjutfältet.
  • Johan Lidgren står vid en brandbandvagn och pratar med föraren En brandbandvagn ska köras ut i skogen för en kommande skjutning.

Varje onsdag gör han och ställföreträdande brandskyddsledare en noggrann bedömning av brandrisken inför veckans kommande prov, bland annat genom att använda MSB:s app Brandrisk ute. Därefter tillsätts de resurser som behövs. Det kan handla om att ha terränggående brandbandvagnar, helikoptern eller annan släckutrustning på plats från start eller i beredskap i närheten.

Är brandrisken för hög kan provgenomförandet ändras, exempelvis genom att man flyttar till en annan plats, skjuter i ett kulfång eller vattnar området innan.
– Inget lämnas åt slumpen. Är det riktigt illa säger vi att kunderna inte kan genomföra provet. De brukar ha full förståelse. Jag tror att den torra sommaren 2018 hjälper till. Efter den är folk i allmänhet betydligt mer medvetna om risker och problem med bränder i skog och mark.

Sedan dess ställer de in alla tester om det råder eldningsförbud. Den sommaren stod med andra ord verksamheten helt still.
– Jag minns att jag läste att räddningstjänsten i Filipstad hade slut på slang. Då blir det väldigt konstigt om vi väljer att skjuta. Vi vill inte riskera att belasta räddningstjänsten ytterligare när det pågår en kris, säger Johan Lidgren.

Han började på testcentret 2015 och kan bara minnas att den kommunala räddningstjänsten behövt kallas in en enda gång när det började brinna i terrängen under en skjutning. Bedömningen gjordes att det egna brandskyddet inte skulle klara av situationen på egen hand. När räddningstjänsten dök upp var branden dock redan under kontroll.

Johan Lidgren beskriver helikoptern som tryggheten nummer ett. Den är i beredskap under dagtid på vardagar från april till och med oktober, men eftersom Stefan Bodo väljer att bo på området under veckorna hör det inte till ovanligheterna att Karlskogaborna hör det surrande ljudet från helikoptern även kvällstid.
– Om det är torrt, eller om jag tycker att det luktar rök, brukar jag ta en tur för att kontrollera att det inte har legat och pyrt någonstans. Särskilt inför helgerna när jag åker härifrån, berättar Stefan.

På bara några minuter hinner han få upp helikoptern i luften och kan se flera mil. Ibland noterar han en rökpelare utanför området och kontaktar 112.

Just den här majdagen är det regnigt men bara någon vecka tidigare inträffade årets första större brand i gräset och ljungen vid en stor, öppen testyta.
– Vinden var ganska kraftig så branden spred sig snabbt. Den avbrända ytan blev cirka 100 gånger 200 meter och släcktes med helikopter och två bandvagnar på cirka två timmar. Skylten med hemgångsförbud ställdes ut tills branden var under kontroll. Vi hade fyra personer på efterbevakning under natten, berättar Johan Lidgren.

På vissa riskområden, där det finns blindgångare som kan explodera av hettan, får i princip ingen brandsläckning göras av säkerhetsskäl.
– Om elden inte har hunnit släckas på 15 minuter får det helt enkelt brinna tills det brunnit ut. Vi kan inte ha folk därinne om granater börjar smälla.

Vi kan inte ha folk därinne om granater börjar smälla.
Johan Lidgren

Några incidenter med blindgångare har hittills inte inträffat. Risken innebär emellertid att den kommunala räddningstjänsten inte får bege sig in på området utan att först kontakta testcentret – tydlighet på den punkten var ytterligare något som sommaren 2018 förde med sig. Sedan dess har Johan Lidgren besökt alla räddningstjänster i närområdet och informerat om verksamheten.

Han är väldigt stolt över hur väl företagets brandskydd fungerar och skräms inte av tanken på en solig sommar.
– Oavsett väder är jag nöjd. Regnar det så minskar brandrisken. Är det sol kan jag ta en öl på altanen efter jobbet och känna mig trygg eftersom Stefan finns på plats med helikoptern. Jag har världens bästa jobb!

Fakta Bofors Test Center

  • Sedan Bofors delades upp på olika ägare 1999 drivs Bofors Test Center som ett eget tjänsteföretag av Saab, BAE Systems och Eurenco.
  • Omsättningen är 160 miljoner kronor per år. Hälften står ägarna själva för när de bland annat testar missiler. Resten av omsättningen kommer från externa kunder, som testar främst militära, men även civila, produkter.
  • Några produkter som testats på fältet är bland annat artillerisystemet Archer, Bofors 40 mm automatkanon, artillerigranaten Excalibur och högprecisionsgranaten Bonus.
  • Sammanlagt genomförs cirka 600 tester per år, allt från enkla prover till avancerade som pågår i veckor.
  • Förutom skjutprover finns också möjlighet till så kallade miljötålighetsprover (skakprover, värmeprover m.m.) för exempelvis bilindustrin.
  • Företaget är även störst i Sverige när det gäller destruering av gamla sprängämnen.