Nyhet

Behov av vägledning – ny tillsynshandbok

En ny tillsynshandbok är på väg att publiceras av MSB.

– Den ger vägledning både för hur man planerar och genomför tillsyn, säger Malin Niklasson på enheten för brand och räddning på MSB.

Efter förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) trädde en föreskrift om tillsyn i kraft vid halvårsskiftet, den gav ett behov av vägledning gentemot kommunerna.

Dessutom var den gamla tillsynshandboken från 2012 i behov av revidering.

Malin Niklasson och Per Karlsson, enheten för inriktning av skydd mot olyckor, har gemensamt jobbat med den nya handboken. I arbetsgruppen har även fler medarbetare på enheten för brand och räddning, skolverksamheten och rättsavdelningen ingått.

– En referensgrupp med representanter från räddningstjänsterna har också varit engagerad i arbetet, säger Per Karlsson.

Vilken är den stora skillnaden med den nya boken, förutom att det finns en föreskrift?

– Vi ville få till ett bättre flöde, en mer logisk följd som gör boken enklare att läsa. Och den har hälften så många sidor, trots allt vi lagt till om föreskriften, säger Malin Niklasson.

– En förenkling var också ett önskemål från skolorna, den gamla boken uppfyllde inte riktigt deras behov. Det handlar om en bättre röd tråd genom hela processen, om vad tillsyn är, vad som är kommunens uppdrag och hur ett ärende går till, säger Per Karlsson.

Tillsynshandboken kommer att finnas tillgänglig på www.msb.se under december.