Nyhet

Pandemin skapade digitala hembesök i Attunda

Sedan 2014 har Brandkåren Attunda gjort runt 4 000 hembesök om året. Det sprack när pandemin slog till. – Nu gör vi digitala hembesök i stället, säger Mats Kumblad, distriktschef i Sollentuna.

Projektet med digitala hembesök startade i höstas.

Personalen har varit i flerfamiljshus och delat ut lappar med QR-kod, där mottagarna via QR-koden kan logga in och ladda ner Attundas film om brandsäkerhet i hemmet direkt i mobilen eller motsvarande.

– Vi delade ut 3 000 lappar och uppskattar att cirka 30 procent av mottagarna har tittat på filmen, säger Kumblad.

I filmen knackar brandmannen Kristina Gissler på hos en lägenhetsinnehavare. Hon informerar om vikten av brandvarnare och att kontrollera dess funktion, vikten av handbrandsläckare och brandfilt, samt om hur man lämpligen beter sig om det börjar brinna, inte minst om det brinner i en annan lägenhet eller i trapphuset.

Tidigare vid fysiska hembesök har Attunda lagt en lapp med information i brevinkastet om ingen öppnat, i framtiden kommer man använda lappen med QR-koden för att fler ska kunna se filmen.

– Vi går aldrig in i bostaden. Men vi ser att våra fysiska besök fått en synergieffekt. En granne frågar, vad gjorde brandkåren hos dig? Får besöket återgivet och konstaterar: jaha, jag måste också kolla brandvarnaren.

Brandkåren Attunda har sex medlemskommuner med runt 300 000 invånare. Mats Kumblad uppskattar att runt hälften av dem nåtts av informationen om brandsäkerhet i hemmet sedan 2014.

– Vi började med flerfamiljshus och har sen gått vidare till även radhus där vi bland annat pratar om brandskydd på vindar. För vår personal har objektskännedomen ökat, de har möjlighet att kolla trapphus, källare och vindar.

Filmen till det digitala hembesöket (2,39 min) finns tillgänglig på Attundas webbsida och på Youtube