Nyhet

Nya föreskrifter om tillsyn

Nya föreskrifter och allmänna råd om hur kommunerna ska planera och utföra sina tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) är beslutade.

– I dem ställs krav på att vissa arbetssätt ska finnas dokumenterade. MSB bedömer att kommunerna behöver tid för att ta fram arbetssätten, säger Per Karlsson, MSB.

Föreskrifterna träder därför i kraft 1 juli nästa år.

Planering av tillsynsverksamheten och tillsynens utförande är föreskrifternas två delar.

I en bilaga beskrivs byggnader och andra anläggningar som ska ingå i kommunens planering och förteckning. Med kunskap om lokala förhållanden ska kommunerna även identifiera och ha en planering för andra byggnader och anläggningar där tillsyn ska genomföras.

En reviderad  upplaga av Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor kommer att publiceras i vår och kommer innehålla vägledning kring de krav som de nya  föreskrifterna ställer.

24-25 januari kommer MSB genomföra informationstillfällen om både föreskrifterna och den reviderade utgåvan.