Nyhet

Fokus på riskutsatta - MSB och Socialstyrelsen i samarbete

En ny vägledning för brandsäker bostad och stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta har publicerats. Den här gången har MSB tagit stöd av Socialstyrelsen i arbetet.

– När vi började omarbeta vägledningen från 2013 insåg vi ganska snabbt att om den ska få genomslag måste Socialstyrelsen vara med, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB.

Den nya vägledningen ”Brandsäker bostad för alla - stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer” är en del av den nationella strategin. Vägledningen ingår i ett paket med stödmateriel om totalt nio publikationer.

För MSB är samarbetet med Socialstyrelsen viktigt för att nå ut till rätt målgrupper.

– Och det är inte räddningstjänsten, utan kommunens vård- och omsorgsförvaltningar, hemtjänsten. Då krävs att vi rör oss inom Socialstyrelsens ramar för att få materielen publicerat på deras webbplats, i kunskapsguiden som är deras språkrör, säger Anders Lundberg.

Vägledningen ger råd och stöd hur man ska tänka, arbeta, vilka lagar man har att förhålla sig till.

Problemet med omkomna i bränder lyfts och hur man skapar förutsättningar för ett stärkt brandskydd.

– Vi ger exempel på hur man identifierar särskilt riskutsatta, bedömer deras behov och vilka åtgärder som behöver sättas in.

En bilaga till vägledningen handlar enbart om juridik. Minst elva olika lagstiftningar finns inom området, dessa behöver man ta hänsyn till vilket sätter sina spår i arbetet.

Bland övrigt materiel finns en intressant film om problembilden. Anhöriga till äldre med funktionsnedsättning förses på olika sätt med utrustning som simulerar de äldres nedsättningar i form av hörsel, syn, rörlighet med mera och utsätts för en situation där brandlarmet går och de ska agera. Problemet blir talande.

Utöver det finns i paketet också presentationsmateriel och informationsblad för beslutsfattare; webbutbildning, presentationsmateriel, bedömningsstöd och checklista för handläggare och utförare; broschyr för privatpersoner.

Det tidigare begreppet individanpassat brandskydd har bytts ut mot stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta individer.

– Det är gjort för att förtydliga att det är förstärkningar av brandskyddet som behövs på ett individuellt plan.

Fotnot: Filmen kan ses här.