Nyhet

Fallskador dödar flest

Över 90 procent av alla dödsolyckor sker i hem- och fritidsmiljö. Fall står för över hälften, inträffar i alla åldrar men drabbar gamla hårdast. Trots det är det en ”bortglömd” skada.

I februari 2018 fick MSB regeringens uppdrag att stärka samverkan och erfarenhets­återföring inom ramen för samhällets förebyggande arbete mot allvarliga personolyckor i hem- och fritidsmiljö. Den kartläggning av nuläget som MSB gjort tillsammans med andra myndigheter och aktörer konstaterar att drygt 3 000 personer dör i Sverige varje år på grund av olyckshändelser, omkring 90 procent av dem i hem- eller fritidsmiljö.

I mitten av september bjöd MSB in till en kunskapsdag med temat ”Det farliga boendet?”.

– Det gjorde vi dels för att presentera två stora forskningsprojekt och dels för att MSB haft regeringens uppdrag att kartlägga olyckor i hem och fritidsmiljö. Frågorna behöver lyftas, det är ett jätteproblem att ingen har det centrala ansvaret, säger Björn Kerlin, forskningssamordnare på MSB.

Den skada som dödar överlägset flest, fallskadan, är samtidigt den minst kända. Enligt Socialstyrelsen dödsorsaksregister dör drygt tusen personer av fallskador varje år.

– En kraftig underskattning. Bara efter höftfraktur dör cirka 4 000 inom ett år, säger professor Olle Svensson, Norrlands universitetssjukhus Umeå.

Enligt den statistik som MSB tidigare tog fram omkommer 1 600-1 700 personer i fallolyckor. Långt fler än de 324 som omkom i trafiken 2018. Mer spektakulära skador som just trafiken och arbetsplatsolyckor, med 55 omkomna 2018, väcker uppmärksamhet. Olle Svensson efterlyste ledande politiker på kunskapsdagen.

– Var är ministern? När statistiken för dödsolyckor i arbetsmiljön presenterades ställde sex ministrar upp i Expressen och sa att det är oacceptabelt att folk dog på arbetsplatsen.

Bristande statistik är ett generellt problem. Olle Svensson redovisade statistik från den numera nedlagda skadedatabasen som noterade 220 014 skadetillfällen vid akuten på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

– Tittar man på alla skador ser vi att unga män dominerar. Tittar man på fallfrakturer får man en helt annan bild med en enorm dominans av äldre kvinnor. Det är en upprörande brist på jämställdhet. Ungefär en fjärdedel av de med höftfraktur dör inom ett år och många återfår aldrig sin tidigare gångförmåga, så invaliditeten är väl så viktig om inte viktigare än bleka döden.

Olle Svensson är också besviken på att MSB kallar det för olyckor.

– Det är missvisande och anspelar på att Fru Fortuna skulle vara med i bilden. Men det är inte gud, djävulen eller otur eller olyckor. ”Skador är inte olyckor” var mantrat för de som attackerade trafikskadorna för länge sedan och de har gjort enorma framsteg för att minska dödligheten.

Även om skador i hem- och fritidsmiljö varit lite bortglömda händer en del. I svaret på regeringsuppdraget anser MSB att en statlig myndighet bör utses som ansvarig för det skadeförebyggande arbetet inom hela hem- och fritidsområdet och att statistiken ska förbättras.

I Västerbotten körs varje höst kampanjen Fall int! och Olle Svensson berättade att man lyckats få till stånd att Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska börja publicera statistik på webben.

– SKL kommer att presentera en spegling av slutenvårdsdatabasen, utom för Västra Götaland – de kanske inte har nåt fallproblem där. I övrigt kommer vi att per kommun och region få se antalet fallskador och höftfrakturer.